QualityAustria

Baza wiedzy


ISO 14001 nowelizacja do ISO 14001:2015 - System zarządzania środowiskowego

Dodano :2014-08-08

Już po raz drugi przeprowadzana jest rewizja normy ISO 14001 (ISO 14001:2015) na zgodność z którą certyfikowanych jest ponad 285 tys. organizacji na całym świecie. W Polsce w posiadaniu certyfikatu… więcej


img12 Parametry sukcesu - STRATEGIA, INNOWACJA, PRZYWÓDZTWO

Dodano :2014-08-01

    Dlaczego niektórym firmom udaje się osiągnąć ponadprzeciętny sukces gdy inne firmy w tym czasie ocierają się o wizję bankructwa? Wyniki międzynarodowych badań są oczywiste. W badaniach wzięło udział… więcej


img12 Nowe Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych - EN 1090 zastosowanie

Dodano :2014-07-30

1 lipca 2014 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie to uchyla dotychczasową Dyrektywę Rady 89/106/EWG o wyrobach… więcej


img12 Projekt ISO 14001:2015 dostępny dla opinii publicznej

Dodano :2014-07-08

Rosnące znaczenie naszego wpływu na środowisko naturalne, skłoniło Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny do podjęcia działań przeglądowych i wprowadzających zmiany, w jednej z najczęściej stosowanej przez przedsiębiorstwa normie - ISO 14001 dotyczącej… więcej


img12 Nowa wersja ISO 27001:2013

Dodano :2014-07-02

Jednostki certyfikacyjne jako właściwi zwolennicy We wrześniu ubiegłego roku została uchwalona i opublikowana nowa wersja Międzynarodowego Standardu dotyczącego Bezpieczeństwa Informacji - ISO/IEC  27001. Z tego względu, wszystkie firmy certyfikowane na… więcej


img12 Usługi sektora ochrony zdrowia, systemy zarządzania jakością

Dodano :2014-05-13

W maju 2013 r. ukazał się polski odpowiednik europejskiej normy EN 15224 opublikowanej w roku 2013. Jest to norma skierowana do zastosowania przez podmioty działające w branży ochrony zdrowie i opieki… więcej


img12 EN-1090 certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych

Dodano :2014-03-12

1 lipca 2014r. jest końcem okresu przejściowego dla oznakowania w systemie ogólnokrajowym. Po tym terminie, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem… więcej


img12 Systemy Zarządzania w Jednostkach Służby Zdrowia

Dodano :2014-02-13

W dniu 23 styczna 2014r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Marcin Pakulski, podpisał Zarządzenie nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń… więcej


Korzyści wynikające z wdrożenia ISO...

Dodano :2014-01-21

Międzynarodowe standardy mogą przynieść szereg korzyści, w tym technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Pomagają one w zharmonizowaniu technicznej specyfikacji produktów i usług w przemyśle, w celu zwiększenia efektywności i przełamania barier… więcej


img12 ECM - certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie taboru.

Dodano :2013-08-21

Informujemy, że nasza Jednostka Certyfikacyjna qualityaustria posiada akredytację do przeprowadzania certyfikacji ECM.     Podstawy prawne Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2004/49/WE, uzupełniona Dyrektywą 2008/110/WE, w art. 14a (1) wymaga, aby każdy… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria