QualityAustria

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) – ADVA

Baza wiedzy


Zarządzanie ciągłością działania (BCM) – ADVA

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) – ADVA

 

 

Dlaczego przedsiębiorstwo powinno zaplanować i wdrożyć System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)? Jakie są zalety, korzyści względem podjętego trudu? Droga, którą przeszło przedsiębiorstwo ADVA Optical Networking SE,  jest przykładem dla efektywnego wdrożenia w krótkim czasie.

Bernhard Wiehler udziela w niniejszym artykule wglądu do realizacji/wdrożenia systemu BCM w firmie ADVA Optical Networking SE.

 

Często presja ze strony klientów jest impulsem prowadzącym do myślenia i zajmowania się standardami. W tym przypadku była to British Telecom w ramach jej programu ‘Sustainability’.W styczniu 2015 roku, po krótkiej fazie ewaluacji pod kątem wykonalności i korzyści, decyzją kierownictwa przystąpiono do rozpoczęcia programu: rozwój i wprowadzenie systemu w lokalizacjach dystrybucyjnych w York (UK), Meiningen (EU/APAC) oraz Atlanta (US). Starania zostały ułatwione poprzez dotychczas stosowane metodyki zarządzania ryzykiem według ISO 31000 (na tamten czas jeszcze nie certyfikowane). Była to idealna podstawa do identyfikacji istotnych obszarów BCMS. W ciągu kolejnych 9 miesięcy przedsiębiorstwo było gotowe do podejścia do pierwszego auditu certyfikującego z następującym wynikiem: 0 niezgodności. ADVA AG otrzymało jedynie poszczególne wskazówki dotyczące dalszych etapów doskonalenia podejścia.

 

Należy tutaj wspomnieć, iż Quality Austria  była partnerem dla ADVA w uzyskaniu certyfikacji systemów BCM zgodnych z wymaganiami ISO 22301. Audit certyfikacyjny systemu BCM w ADVA odbył się dlatego też w obecności Witness-Auditora jednostki akredytującej. Quality Austria dostała najlepszą ocenę oraz potwierdzenie statusu jednostki certyfikującej posiadającej akredytację.

 

Podsumowując można powiedzieć, iż wraz z niniejszym potwierdzeniem naszego portfolio certyfikacyjnego (TL 9000/ISO 9001 – QMS, ISO 14001 – EMS, ISO 22301 – BCMS oraz będącym w przygotowaniu ISO 50001 – zarządzanie energią) jeden z naszych ważniejszych klientów jest w pełni zadowolony, a tym samym przedsiębiorstwo ADVA AG zostało odznaczone jako najlepszy dostawca. W międzyczasie kolejni organizacje zainteresowane certyfikacją wystąpiły z zapytaniami w tym obszarze i były mocno zdziwione faktem, iż jako jedna z wielu jednostek certyfikujących na rynku jesteśmy już o krok do przodu.

 

Zalety i korzyści BCMS według ISO 22301:

  • Ulepszony proces dla kontroli i zarządzania odchyleniami oraz optymalizacja i  redukcja stanów magazynu
  • Zsynchronizowanie i zharmonizowanie globalnego Supply Chain
  • Świadome planowanie związane z decyzjami „Make or buy” (własna produkcja czy eksport do partnerów)
  • Udoskonalona kontrola krytycznych okresów realizacji zamówienia w Supply Chain  oraz jako konsekwencja – redukcja okresów realizacji zamówień klienta
  • Marketing – zalety na rynku : możliwe do udokumentowania plany PDCA – dla krytycznych zakłóceń w Supply Chain
  • ISO 22301 BCMS w połączeniu z oraz jako część programu ‘Substainability’ jest strategiczną inicjatywą, będącą również wspieraną przez QuEST Forum. Zaplanowano przejęcie tego aspektu do standardu TL9000
  • Systematyczne identyfikacja potencjalnych oddziaływań, mogących mieć wpływ na osiąganie celów organizacji – udoskonalenie kierowania przedsiębiorstwem poprzez przejrzystość
  • Poprzez zminimalizowanie ryzyka możliwe było obniżenie składek za ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  • Zapewnienie reputacji wśród klientów oraz zwiększona ochrona rynków ADVA.

 

Opracowano na podstawie: "Business Continuity Management – ADVA gewährt Einblicke in die Umsetzung" (http://www.qualityaustria.com/index.php?id=5293 )Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria