QualityAustria

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) – ADVA

Baza wiedzy


Zarządzanie ciągłością działania (BCM) – ADVA

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) – ADVA

 

 

Dlaczego przedsiębiorstwo powinno zaplanować i wdrożyć System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)? Jakie są zalety, korzyści względem podjętego trudu? Droga, którą przeszło przedsiębiorstwo ADVA Optical Networking SE,  jest przykładem dla efektywnego wdrożenia w krótkim czasie.

Bernhard Wiehler udziela w niniejszym artykule wglądu do realizacji/wdrożenia systemu BCM w firmie ADVA Optical Networking SE.

 

Często presja ze strony klientów jest impulsem prowadzącym do myślenia i zajmowania się standardami. W tym przypadku była to British Telecom w ramach jej programu ‘Sustainability’.W styczniu 2015 roku, po krótkiej fazie ewaluacji pod kątem wykonalności i korzyści, decyzją kierownictwa przystąpiono do rozpoczęcia programu: rozwój i wprowadzenie systemu w lokalizacjach dystrybucyjnych w York (UK), Meiningen (EU/APAC) oraz Atlanta (US). Starania zostały ułatwione poprzez dotychczas stosowane metodyki zarządzania ryzykiem według ISO 31000 (na tamten czas jeszcze nie certyfikowane). Była to idealna podstawa do identyfikacji istotnych obszarów BCMS. W ciągu kolejnych 9 miesięcy przedsiębiorstwo było gotowe do podejścia do pierwszego auditu certyfikującego z następującym wynikiem: 0 niezgodności. ADVA AG otrzymało jedynie poszczególne wskazówki dotyczące dalszych etapów doskonalenia podejścia.

 

Należy tutaj wspomnieć, iż Quality Austria  była partnerem dla ADVA w uzyskaniu certyfikacji systemów BCM zgodnych z wymaganiami ISO 22301. Audit certyfikacyjny systemu BCM w ADVA odbył się dlatego też w obecności Witness-Auditora jednostki akredytującej. Quality Austria dostała najlepszą ocenę oraz potwierdzenie statusu jednostki certyfikującej posiadającej akredytację.

 

Podsumowując można powiedzieć, iż wraz z niniejszym potwierdzeniem naszego portfolio certyfikacyjnego (TL 9000/ISO 9001 – QMS, ISO 14001 – EMS, ISO 22301 – BCMS oraz będącym w przygotowaniu ISO 50001 – zarządzanie energią) jeden z naszych ważniejszych klientów jest w pełni zadowolony, a tym samym przedsiębiorstwo ADVA AG zostało odznaczone jako najlepszy dostawca. W międzyczasie kolejni organizacje zainteresowane certyfikacją wystąpiły z zapytaniami w tym obszarze i były mocno zdziwione faktem, iż jako jedna z wielu jednostek certyfikujących na rynku jesteśmy już o krok do przodu.

 

Zalety i korzyści BCMS według ISO 22301:

  • Ulepszony proces dla kontroli i zarządzania odchyleniami oraz optymalizacja i  redukcja stanów magazynu
  • Zsynchronizowanie i zharmonizowanie globalnego Supply Chain
  • Świadome planowanie związane z decyzjami „Make or buy” (własna produkcja czy eksport do partnerów)
  • Udoskonalona kontrola krytycznych okresów realizacji zamówienia w Supply Chain  oraz jako konsekwencja – redukcja okresów realizacji zamówień klienta
  • Marketing – zalety na rynku : możliwe do udokumentowania plany PDCA – dla krytycznych zakłóceń w Supply Chain
  • ISO 22301 BCMS w połączeniu z oraz jako część programu ‘Substainability’ jest strategiczną inicjatywą, będącą również wspieraną przez QuEST Forum. Zaplanowano przejęcie tego aspektu do standardu TL9000
  • Systematyczne identyfikacja potencjalnych oddziaływań, mogących mieć wpływ na osiąganie celów organizacji – udoskonalenie kierowania przedsiębiorstwem poprzez przejrzystość
  • Poprzez zminimalizowanie ryzyka możliwe było obniżenie składek za ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  • Zapewnienie reputacji wśród klientów oraz zwiększona ochrona rynków ADVA.

 

Opracowano na podstawie: "Business Continuity Management – ADVA gewährt Einblicke in die Umsetzung" (http://www.qualityaustria.com/index.php?id=5293 )

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) – ADVA

    Dlaczego przedsiębiorstwo powinno zaplanować i wdrożyć System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)? Jakie są zalety, korzyści względem podjętego trudu? Droga, którą przeszło przedsiębiorstwo ADVA Optical Networking SE,  jest przykładem… więcej


ISO 22301, czyli jak zapewnić ciągłość działania firmy

      „Katastrofa i co dalej?” - tak można by w skrócie podsumować problematykę związaną z zarządzaniem ciągłością działania w firmie, a dokładnie  -  z jego brakiem. Bo jeżeli firma… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria