QualityAustria

Zakres usług Quality Austria

Baza wiedzy


Zakres usług Quality Austria

Zakres usług Quality Austria

Quality Austria jako wiodąca austriacka jednostka certyfikująca specjalizująca się w zintegrowanych systemach zarządzania jest swoistym łącznikiem pomiędzy społeczeństwem a przedsiębiorstwami działającymi w handlu i przemyśle.

Quality Austria ocenia i certyfikuje m.in. systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, ochrony środowiska  oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, które uważane są za najważniejsze systemy zarządzania na świecie. Jednostjka szczególną uwagę przywiązuje do standardów przemysłowych i specjalistycznych norm branżowych. Zakres wyników Quality Austria gwarantuje klientom poprawę długoterminowej procesów i struktur. Wysoki stopień niezawodności wszystkich procesów organizacyjnych oznacza dla każdej organizacji wyraźną oszczędność czasu i kosztów, a także uwolnienie niektórych środków i zasobów, które następnie mogą być wykorzystywane do poprawy funkcjonowania organizacji organizacji, a tym samym przynieść jej jeszcze większe oszczędności. Dlatego też Quality Austria poprzez swoje usługi pomaga organizacjom osiągnąć lepszą pozycję na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, niezależnie od wielkości i branży.

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria