QualityAustria

Rewizja ISO 9001 – prostymi słowami - „Zrozumienie wymagań prawnych i urzędowych”

Baza wiedzy


Rewizja ISO 9001 – prostymi słowami „Zrozumienie wymagań prawnych i urzędowych”

Rewizja ISO 9001 – prostymi słowami „Zrozumienie wymagań prawnych i urzędowych”

Eckehard Bauer oraz  Wolfgang Hackenauer i wyjaśniają interesujący temat prawnych i urzędowych wymagań.

Norma ISO 9001:2015 może być zastosowana w celu spełnienia wymagań klientów, jak i prawnych oraz urzędowych wymagań. Wymagania zarówno prawne jak i urzędowe mają w dalszej części istotne znaczenie również dla obszaru zastosowania normy. Nie zawiera ona żadnych specyficznych wymagań względem innych systemów zarządzania tj. np. system zarządzania środowiskiem, system zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy lub system zarządzania finansami.

 

Przykłady prawnych wymagań norm:

 • ustawy ( o odpowiedzialności za produkt, o elektrotechnice, o artykułach spożywczych, itp.
 • rozporządzenia (o bezpieczeństwie maszyn „oznakowanie CE”, wytyczne dotyczące wyrobów budowlanych, itp.)
 • decyzje urzędowe (zezwolenie na prowadzenie działalności, koncesja
 • umowy (umowa dostawy, umowa kliencka, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)
 • zobowiązania wewnętrzne (porozumienia zakładowe, model pracy, plany rozwoju osobistego, itp.)

 

Ilustracyjny przegląd wymagań

Ilustracja: Prawne wymagania, Wolfgang Hackenauer

 

Zmiany względem dotychczasowego wydania

Wymagania prawne i urzędowe były opisane we wcześniejszych wydaniach wyłączenie w punkcie ogólnym. Aktualnie temat ten ciągnie się od samego początku aż do samego końca normy. Porównanie z ISO 14001:2015 pokazuje jednak, iż mimo dążenia do High Level Structure norma ISO 14001:2015 zamyka obwód regulacji. Utworzony zostaje łuk począwszy od wyjaśnienia zobowiązania w polityce środowiska, aż po ocenę skuteczności a tym samym po ocenę zarządzania.

 

Realizacja/przekład

Poprzez systematyczną realizację tych istotnych wymagań dotyczących tematu „prawa”, przedsiębiorstwo ma możliwość podjęcia znaczących kroków w kierunku urzędowo- i prawomocnego przedsiębiorstwa. W przypadku gry prawne lub urzędowe wymagania nie są bezpośrednio przekazywane przez klienta, wtedy wymagana jest konfrontacja z specyficznymi wymaganiami względem produktu lub usługi. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 reguluje zasadniczo kontrolę rynków określonych produktów. Państwa członkowskie wydają odpowiedni program rynkowy.

 

7 kroków do bezpieczeństwa prawnego

Istnieje możliwość oparcia się na normie ISO 14001 „wymagania względem systemu zarządzania środowiskiem” lub OHSAS 18001 „wymagania względem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”.

 • Zobowiązanie do przestrzegania prawnych zobowiązań w ramach polityki
 • Ustalenie istotnych przepisów prawnych oraz innych wymagań, następnie ich udostępnienie
 • Utworzenie systemu do ciągłego prowadzenia ewidencji nowych lub zmienionych przepisów prawnych
 • Wyprowadzenie określonych zobowiązań z przepisów
 • Utworzenie systemu do obserwacji realizacji/przekładu zobowiązań
 • Kontrola kompletności oraz przestrzegania wszystkich istotnych wymagań oraz dokumentacji wyników
 • Regularne oceny i ustalenia statusu prawnego przedsiębiorstwa poprzez najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa

 

Analiza potrzeb działań

Następująca ilustracja przedstawia „analizę potrzeb działań prawa”. Poniższy obwód regulacji pokazuje wkład, który należy uwzględnić, realizację celów i działania przedsiębiorstwa a także końcową kontrolę skuteczności.

 

Zobacz też nasz artykuł podsumowujący zmiany w ISO 9001:2015 pod tytułem Rewizja ISO 9001:2015 - podsumowanie zmianQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria