QualityAustria

Quality Austria - rozszerzony zakres akredytacji

Baza wiedzy


Quality Austria - rozszerzony zakres akredytacji

Quality Austria - rozszerzony zakres akredytacji

Quality Austria

poszerzamy zakres posiadanej akredytacji

 

 

Dyrektor Generalny IRIS Bernard Kaufmann wręczył osobiście świadectwa akredytacji Prezesowi Zarządu Quality Austria Konradowi Scheiber. Z przyjemnością informujemy o tym fakcie, ponieważ jestesmy dumni iż nasza fachowość i wysiłki organizacyjne zostają zwieńczone kolejnym sukcesem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRIS – International Railway Industry Standard został wprowadzony przez grupę roboczą UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes – Association of European Railway Industries) aby rozwijać światowy standard oparty na ISO 9001 z uwzględnieniem charakterystyk specyficznych dla kolejnictwa. Aktualnie procedura specyficzna dla tego sektora jest także wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym, kosmonautyce, przemyśle spożywczym jak też przemyśle telekomunikacyjnym. Standard został opracowany jako program „non-profit” aby zapewnić wysoką jakość przemysłu pojazdów szynowych. Standard ma także promować międzynarodową konkurencyjność.

 

Cele:

  • uznanie standardu na świecie i akceptowalność wyników z auditu
  • wzrost poziomu jakości
  • wdrożenie centralnej bazy danych kwalifikowanych partnerów i dostawców
  • portal w sieci z bazą danych (www.iris-rail.org) i oprogramowaniem dla przeprowadzania auditów

 

Certyfikacja na zgodność ze standardem IRIS jest skierowana w szczególności do firm realizujących kontrakty w przemyśle pojazdów szynowych oraz firm wykonujących końcowy montaż.

Na podstawie standardu IRIS, UNIFE stworzył zasady oceny oraz software wspierający proces auditu. Wszyscy zarejestrowani auditorzy IRIS są ekspertami z zakresu kolejnictwa, mają doświadczenie w zarządzaniu jakością (ISO 9001) i know-how specyficzne dla kolejnictwa. Okresowa weryfikacja wiedzy i doskonalenie auditorów są obowiązkowe.

Obszerne doświadczenie Quality Austria w certyfikacji ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) OHSAS 18001 i SCC (zarządzanie bezpieczeństwem) gwarantuje optymalne wykorzystanie synergii tworzonej przez certyfikację tych systemów zarządzania, które mogą być zintegrowane z auditem IRISQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria