QualityAustria

Poprawa krajowych systemów opieki zdrowotnej już dziś jest możliwa dzięki nowemu planu działań ISO.

Baza wiedzy


Poprawa krajowych systemów opieki zdrowotnej już dziś jest możliwa dzięki nowemu planu działań ISO.

Poprawa krajowych systemów opieki zdrowotnej już dziś jest możliwa dzięki nowemu planu działań ISO.

Dla każdego pacjenta, niezależnie od jego stanu zdrowia, ważne jest posiadanie odpowiednich informacji, w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Kwestia ta ma również zasadnicze znaczenie dla każdego krajowego systemu opieki zdrowotnej. Teraz organizacje zdrowia na całym świecie mogą poprawić zarządzanie przetwarzanymi przez nie informacjami, wykorzystując w tym celu nowy zestaw dokumentów ISO zawierający wytyczne dla informatyki medycznej.

Globalne zagrożenie chorobami społecznymi i epidemiami ukazuje niepełną zdolność państw do zarządzania zdrowiem swoich narodów. Nawet najdrobniejsze leczenie opiera się na konieczności posiadania przez organizacje zdrowia solidnych systemów informacyjnych. Dlatego też Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nowy zestaw wytycznych mających na celu przyczynić się do wzmocnienia Krajowych Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zawierający procedury dobrych praktyk, które zapewnią przekazywanie pacjentom odpowiednich informacji w każdej sytuacji.  

Opracowany przez ekspertów standard ISO/TR 14639:2014 Informatyka medyczna (...) zapewnia najlepsze wskazówki na temat praktyk wdrożenia i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także określa możliwość wykorzystania systemów organów służby zdrowia podczas budowania własnej architektury ,,e-zdrowia".

Standard ISO/TR 14639:2014 opracowany został przede wszystkim jako wsparcie dla krajów o niskich i średnich dochodach. Niemniej jednak kraje wysokorozwinięte również mogą skorzystać z porad ekspertów na temat różnych elementów solidnego systemu ,,e-zdrowia".

Organizacje międzynarodowe, takie jak International Medical Informatics Association oraz Asia eHealth Information Network już podejmują działania dystrybucyjne związane z dostarczeniem raportu do swoich członków.  Raport można nabyć także samodzielnie, korzystając ze sklepu ISO.

Więcej informacji na temat znaczenia i przydatności ISO/TR 14639:2014 można znaleźć w folderze informacyjnym wydanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria