QualityAustria

Parametry sukcesu - STRATEGIA, INNOWACJA, PRZYWÓDZTWO

Baza wiedzy


Parametry sukcesu - STRATEGIA, INNOWACJA, PRZYWÓDZTWO

Parametry sukcesu - STRATEGIA, INNOWACJA, PRZYWÓDZTWO

 

 

Dlaczego niektórym firmom udaje się osiągnąć ponadprzeciętny sukces gdy inne firmy w tym czasie ocierają się o wizję bankructwa? Wyniki międzynarodowych badań są oczywiste. W badaniach wzięło udział ponad 1300 Menedżerów firm z ponad 10 krajów. Wyniki tych badań jak również streszczenie opracowania naszego kolegi Wolfganga Hackenauera z Quality Austria postaram się zaprezentować.

 

 • Klienci oczekują najwyższej jakości za jak najniższą cenę.
 • W tym samym czasie w wielu firmach występują duże wolne moce przerobowe. Praktyka pokazuje, że pomimo wzrostu jakości tylko niewielu firmom udaje się utrzymać dotychczasowa pozycję rynkową, a już prawie nikomu nie udaje się odnieść sukcesu podnosząc swoje ceny.
 • Efektem takiej sytuacji jest dążenie firm do ograniczenia kosztów. W wielu firmach wychodzi się z założenia, że procesy u nich realizowane można tylko w ograniczonym zakresie zoptymalizować. Zarządzający firmami szukają rozwiązań wybierając radykalną ścieżkę podzlecania części procesów podwykonawcom, często szukając ich w krajach gdzie występuje tzw. ,,tania siła robocza’’.
 • Każdy klient przypisuje konkretnemu produktowi czy tez usłudze dwie wartości: rzeczywistą jakość produktu i cenę.
 • Jeżeli firma chce pozyskać nowy rynek i przez to zwiększyć swoją sprzedaż może to uczynić poprzez wzrost jakości produktów czy usług lub poprzez obniżenie ceny.
 • Uzyskana przewaga w jakości wyrobów czy też w jakości oferowanych usług jak również wzrost innowacyjności zostaną w krótkim czasie zminimalizowane poprzez agresywne działania konkurencji.
 • 80% firm tzw. ,,Optymalizatorów’’ szukają uzdrowienia w polepszeniu tego co już posiadają. Najczęściej kierują się paradygmatem obniżenia kosztów.
 • Strategiczna innowacyjność działania poprzez zmianę procesów jak również skuteczne wprowadzenie działań innowacyjnych w firmie nie ma większego odzwierciedlenia dla tego rodzaju firm.
 • Tylko 14% badanych firm tzw. ,,Reformatorów’’ postawiło na częściowe radykalne zmiany wpływające na zmianę swoich produktów jak i realizowanych procesów Optymalizacja kosztów jest dla tych firm również istotna, ale nie odgrywa głównej roli w ich działaniach
 • Reformatorom w porównaniu do Optymalizatorów udaje się zmienić swoje branże poprzez działania innowacyjne. Nowe biznesowe rozwiązania stanowią przewagę nad konkurencją. Takie działania Reformatorów są zauważane przez ich klientów. Doceniają oni bowiem fakt że takie firmy rozumieją swoich klientów oraz że proponują dotychczasowym jak i przyszłym klientom rozwiązania ,,na jutro’’
 • Jest coraz większa świadomość, że w wielu branżach zmiana systemu działania jest o wiele ważniejsza aniżeli tylko poprawa tego systemu
 • Większość firm dąży do ciągłego rozwoju poprzez ciągłą optymalizację i poprawę swoich procesów oraz cięcie kosztów. Najważniejszym celem staje się wzrost wydajności. Z takim nastawieniem firmy te muszą się liczyć z ciągłym problemem obniżania ceny za swoje produkty i usługi, pomimo że następuje wzrost jakości ich wyrobów i usług.

 

Co robią ci najlepsi?

Dążenie do wzrostu wartości firmy i stawianie sobie takiego celu jest BŁĘDEM! Celem firm powinno być bycie konkurencyjnym w swoim obszarze działania. Jest to zupełnie coś innego od bycia wartościowym.

Firma jest konkurencyjna jeżeli w tym obszarze w którym działa i za co klient płaci jest lepsza od innych.

W przypadku firm reformatorskich podlegają zmianom także struktury kosztowe, ponieważ realizowane procesy są radykalnie poddawane ocenie. Procesy te są najczęściej tworzone na nowo, a nie tylko polepszane.

Zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej wymaga od firmy jak zawsze wizjonerskiego postępowania, wizjonerskiego myślenia, odwagi do wprowadzania zmian.

Aby to osiągnąć należy optymalnie wykorzystać potencjał pracowników jak również stworzyć odpowiedni klimat w którym to wszyscy pracownicy będą chcieli się angażować i będą mogli z pasją realizować cele firmy i przy okazji również i te swoje własne.

W mniejszym stopniu na sukces firm wpływają takie czynniki jak atrakcyjność branży. W większym stopniu sukces uzależniony jest od ukształtowanej kultury firmy, a przede wszystkim od możliwości, zdolności i chęci najwyższego kierownictwa.

 

Mirosław Bienioszek
Prezes Zarządu
qualityaustraia-Polska Sp. z o. o.Kim jesteśmy?

qualityaustria i jej firma córka qualityaustria-Polska Sp. z o. o. to firmy specjalizujące się w przeprowadzaniu certyfikacji systemów zarządzania, a w szczególności przeprowadzaniu certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania. Nasze usługi w zakresie certyfikacji, szkoleń i ekspertyz oferujemy wszystkim firmom bez względu na branże i wielkość. Usługi certyfikacyjne i szkoleniowe prowadzimy w kraju i za granicą. Zapraszamy również do współpracy w zakresie przeprowadzania audytów u Państwa kontrahentów tzw. audyt drugiej strony.
Jednostka działa we wszystkich dziedzinach gospodarki, począwszy od prywatnych przedsiębiorstw i skończywszy na organach administracji państwowej i samorządowej. W skali światowej qualityaustria jest gwarantem fachowości i uznania.
Jednostka qualityaustria współpracuje z ponad 100 organizacjami członkowskimi w ponad 50 państwach na całym świecie. Za pośrednictwem menadżerów regionalnych, własnych biur i wyłącznych partnerów jednostka qualityaustria jest reprezentowana w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria