QualityAustria

ISO 14001 nowelizacja do ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego

Baza wiedzy


ISO 14001 nowelizacja do ISO 14001:2015 - System zarządzania środowiskowego

Już po raz drugi przeprowadzana jest rewizja normy ISO 14001 (ISO 14001:2015) na zgodność z którą certyfikowanych jest ponad 285 tys. organizacji na całym świecie. W Polsce w posiadaniu certyfikatu ISO 14001 jest aż 2 000 organizacji. Od roku 2012 międzynarodowy Komitet Techniczny pracuje nad kolejną, kompleksową rewizją standardu.
 

ISO 140001 Mapa wydanych certyfikatów
Rysunek: Ilość wydanych na świecie certyfikatów ISO 14001 w 2012r.
Źródło: www.iso.org

 

Projekt Międzynarodowej Normy (DIS) ISO 14001 został udostępniony w dniu 1 lipca 2014r. Trzymiesięczny okres komentowania i głosowania (badanie opinii publicznej) rozpocznie się w dniu 28 sierpnia 2014r. Następnie na luty 2015r. zaplanowane zostało spotkanie podczas, którego Komisja Techniczna dokona przeglądu komentarzy i głosów opinii publicznej, zmieni zapisy normy stosownie z przyjętymi uwagami, oraz wyda końcowy projekt Międzynarodowej normy. Publikacja znowelizowanej normy ISO 14001:2015 została zaplanowana na 3 kwartał 2015r.

Wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio z przeprowadzonej w 2013r. rewizji ISO 14001 w postaci ,,Przeglądu ciągłego doskonalenia (Continual Improvement Survey)". Niektóre istotne zmiany wprowadzone w stosunku do normy ISO 14001 zostały wymienione poniżej. Ta krótka lista tematów przeznaczona jest do pierwszego zapoznania się z nową wersją normy ISO 9001. W żadnym wypadku nie może zastąpić szczegółowej analizy normy w odniesieniu do potrzeb organizacji.

 

Czy wiesz że?

Jesteśmy autorami obszernej publikacji na temat zmian w ISO 14001:2015 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć”. Na ponad 40 stronach omawiamy najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przygotowując się do recertyfikacji ISO 14001 lub certyfikacji ISO 14001:2015.

Publikację możesz przeczytać bezpośrednio z naszej strony lub pobrać w wersji PDF na swój komputer.  Życzymy przyjemnej lektury

 


Jakie zmiany wprowadzono w poszczególnych obszarach normy ISO 14001?


Strategiczne zarządzanie środowiskowe w normie ISO 14001:

Strategiczne zarządzanie środowiskowe w normie ISO 140001
Zwiększenie znaczenia zarządzania środowiskowego w procesach planowania strategicznego organizacji. Nowe wymagania pomagają zrozumieć pojęcie kontekstu organizacyjnego w celu jego identyfikacji i uzyskiwania korzyści finansowych dla organizacji oraz zwiększenia dbałości o środowisko. Szczególny nacisk nowa norma ISO 14001 kładzie na kwestie oraz zmiany związane z potrzebami i oczekiwaniami zainteresowanych stron (w tym wymagania regulacyjne) oraz lokalnych, regionalnych lub globalnych warunków środowiskowych, które mogą bezpośrednio wpływać na działanie organizacji. Identyfikowanie zagrożeń traktowane jest jako priorytetowy czynnik działań łagodzących niekorzystne ryzyka oraz stanowi korzystne szanse w przypadku zintegrowanego planowania operacyjnego w zakresie systemu zarządzania środowiskowego.


Przywództwo w normie ISO 14001ISO 14001:2015 Przywództwo w normie

W celu zwiększenia sukcesu systemu w normie ISO 14001:2015 wprowadzona została nowa klauzula, która przypisuje szczególne obowiązki najwyższemu kierownictwu związane z wspieraniem zarządzania środowiskowego w organizacji.


Ochrona środowiska w normie ISO 14001:

Ochrona środowiska w normie ISO 14001
Norma ISO 14001:2015 będzie wymagać od organizacji zobowiązania się do proaktywnych działań, zgodnych z kontekstem organizacyjnym, zmierzających do ochrony środowiska przed skażeniami i degradacją. Standard nie definiuje pojęcia ,,ochrona środowiska", lecz zwraca uwagę na fakt, iż wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego może zapobiegać zanieczyszczeniom, prowadzić do równoważonego wykorzystania zasobów, łagodzić zmiany klimatyczne, chronić różnorodność biologiczną i ekosystemy, itp.


Wpływ na środowisko w normie ISO 14001:Ochrona środowiska w normie ISO 14001

Przyszły standard ISO 14001:2015 zakłada przesunięcie akcentów związanych z ciągłym doskonaleniem, od poprawy systemu zarządzania do poprawy/zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Zgodnie z polityką środowiskową organizacje zobowiązane zostaną, w stosownych przypadkach, do ograniczania emisji, ścieków i odpadów do poziomów określonych przez organizację.
 

Podejście procesowe w normie ISO 14001:

Podejście procesowe w normie ISO 14001
Oprócz obecnego obowiązku zarządzania aspektami środowiskowymi związanymi z nabywaniem towarów i usług, organizacje będą musiały rozszerzyć swoje kontrole i wpływ na  środowisko związany ze stosowaniem produktów, zakończeniem cyku ich życia lub usuwaniem. Nie oznacza to jednak wymogu wykonywania oceny cyklu życia produktu.


Komunikacja w normie ISO 140001:Komunikacja w normie ISO 140001

Do wymagań normy ISO 14001 dodana zostanie konieczność opracowania strategii komunikacji z równym naciskiem na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Obejmuje ona wymagania przekazywania spójnych i wiarygodnych informacji oraz ustanowienie mechanizmów działania organizacji opartą o założenia poprawy systemu zarządzania środowiskowego. Decyzja związana z komunikacją zewnętrzną pozostawiona zostanie organizacji, ale w procesie jej podejmowania powinny zostać wzięte pod uwagę informacje sprawozdawcze wymagane przez jednostki regulacyjne oraz oczekiwania inny zainteresowanych stron. Odzwierciedlając ewolucję systemów komputerowych opartych na usługach w chmurze oraz prowadzenia systemów zarządzania, w ISO 14001:2015 pojęcia ,,dokumenty" oraz ,,dokumentacja" zostaną zastąpione  terminem ,,udokumentowane informacje". W celu ułatwienia integracji z ISO 9001, organizacja zachowa elastyczność w podejmowaniu decyzji, o tym kiedy potrzebne jest utworzenie  ,,procedur" zapewniających skuteczną kontrolę procesu.

Dokumentacja w normie ISO 14001:

Dokumentacja w normie ISO 14001
  Odzwierciedlając ewolucję systemów komputerowych opartych na usługach w chmurze oraz prowadzenia systemów zarządzania, w ISO 14001:2015 pojęcia ,,dokumenty" oraz ,,dokumentacja" zostaną zastąpione  terminem     ,,udokumentowane informacje". W celu ułatwienia integracji z ISO 9001, organizacja zachowa elastyczność w podejmowaniu decyzji, o tym kiedy potrzebne jest utworzenie  ,,procedur" zapewniających skuteczną kontrolę procesu.

Norma ante portas czyli…… nowelizacja normy ISO 14001 puka do naszych drzwi

Norma ante portas czyli……. nowelizacja normy ISO 14001 puka do naszych drzwi Część 1   Dobiegają końca prace Komitetu Technicznego ISO rozpoczęte  w marcu 2013 roku nad projektem nowej normy… więcej


11 kroków do sukcesu w zakresie zarządzania energią

Coraz większa świadomość związana z bezpieczeństwem energetycznym firmy oraz wymagania związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu zmieniają w ostatnich latach spojrzenie na gospodarkę energetyczną firm. Równocześnie wymagania przepisów prawnych wprowadzanych przez… więcej


ISO 14001:2015 - co warto wiedzieć?

Dzięki publikacji o ISO 14001 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć” poznasz najważniejsze aspekty, w których warto dokonać zmian przed przystąpieniem do recertyfikacji lub certyfikacji Systemu Zarządzania… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria