QualityAustria

Nowe normy ISO 9001 oraz ISO 14001 = nowe możliwości

Baza wiedzy


Nowe normy ISO 9001 oraz ISO 14001 = nowe możliwości

Nowe normy ISO 9001 oraz ISO 14001 = nowe możliwości

We wrześniu br. weszły w życie nowe wydania norm tj. ISO 9001:2015 oraz  ISO 14001:2015. Dlaczego powstały? Jakie zmiany wniosły? Jak odpowiednio przygotować się do zaktualizowanych wymagań?

 

Nowe wydania normy  ISO 9001:2015 oraz  ISO 14001:2015 powstały po to aby najogólniej mówiąc dostosować standardy do współczesnych wymagań dynamicznie rozwijającego się świata.

Normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001 :2015

ISO 9001:2015 -  zwraca w sposób szczególny nacisk na skuteczność działań, wprowadza podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem i podtrzymuje podejście procesowe. Istotne jest tutaj również podejście do przywództwa oraz do rozpatrywania kontekstu organizacji.

ISO 14001: 2015 - zaktualizowana norma dla zarządzania środowiskowego kładzie nacisk na sprawniejszą komunikację czy też zwiększony poziom ochrony środowiska i integracji w procesach biznesowych organizacji. Nowa norma wprowadza po raz pierwszy sformalizowane podejście do cyklu życia.

Dla tych norm wiele elementów jest spójnych dzięki zastosowaniu jednolitego podejścia w ramach aneksu SL.

Czy wiesz że?

Jesteśmy autorami obszernej publikacji na temat zmian w ISO 14001:2015 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć”. Na ponad 40 stronach omawiamy najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przygotowując się do recertyfikacji ISO 14001 lub certyfikacji ISO 14001:2015.

Publikację możesz przeczytać bezpośrednio z naszej strony lub pobrać w wersji PDF na swój komputer.  Życzymy przyjemnej lektury

 

Quality Austria – Polska przygotowała dla Państwa kompleksowy program  szkoleń  dot. powyższych zagadnień. Został on przygotowany aby dostarczyć Państwu niezbędną wiedzę z zakresu zaktualizowanych norm. Więcej informacji o szkoleniach znajdziesz tutaj: ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

 

Pozycja qualityaustria-Polska

System zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001: 2015, co to oznacza?

- które wymagania ISO 9001: 2015 muszę zastosować?

- jak wdrożyć wymagania nowej normy ISO 9001:2015?

- kiedy mój certyfikat traci ważność?

- do kiedy muszę podejść do certyfikacji wg normy ISO 9001: 2015?

- czy będzie konieczny ponowny audit 1 fazy?

- czy mogę nadal wyłączyć projektowanie z zakresu systemu zarządzania jakością?

 

Te i inne pytania nurtują wiele osób związanych zawodowo z systemami zarządzania jakością. Również i wszystkie organizacje posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, stanęły w obliczu dużych zmian ponieważ rewizja normy ISO 9001 skutkuje zmianą podejścia.

Okres przejściowy dla nowej wersji normy ISO 9001 został ustalony na 3 lata. Oznacza to, że certyfikaty, które zostały wystawione na zgodność z ISO 9001:2008, – utracą swoją ważność we wrześniu 2018r. Do tego czasu należy wprowadzić zmiany w systemach zarządzania dostosowując je do wymagań nowej wersji normy. Oznacza to również, że do tego czasu wszystkie wymagania muszą zostać zweryfikowane i potwierdzone  przez jednostkę certyfikującą poprzez przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji (recertyfikującego). qualityaustria-Polska przygotowała szereg programów wsparcia dla organizacji, poprzez współpracę w poniższych obszarach podejście do pracy nad zmianami systemów zarządzania jakością będzie łatwiejsze:

 

Seminaria informacyjne dotyczące normy ISO 9001:2015

Krótkie spotkania informacyjne podczas których w przeciągu 4-5 godzin omawiamy istotę zmiany podejścia do systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia z norm ISO

ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

 

Przegląd stanu obecnego względem nowej normy – DELTA audit

Przeprowadzanie DELTA auditu, czyli weryfikacji systemu, prowadzonej przez doświadczonych Auditorów qualityaustria-Polska, pozwala na ocenę i ustalenie statusu quo systemu zarządzania jakością względem wymagań normy ISO 9001: 2015. Z pomocą raportu otrzymanego po przeprowadzonej weryfikacji firmy z łatwością mogą zaplanować kroki postępowania, tak aby dokonać skutecznej aktualizacji i adaptacji systemu do wymagań nowej wersj normy.

 

RISK SCAN – analityczne narzędzie do identyfikacji ryzyka w normach ISO

Risk Scan realizowany przez Quality Austria prowadzony jest wspólnie z najwyższym kierownictwem firmy w formie samooceny moderowanej przez doświadczonych auditorów. Risk Scan obejmuje 10 metod RCM (10 obszarów ryzyka)i jest analizą firmy bazującą na podejściu holistycznym:

  • Potencjalne ryzyko firmy analizowane jest na podstawie 10 metod RCM
  • Na podstawie listy kontrolnej opierającej się na 10 metodach RCM, tworzona jest dla firmy ,,krzywa podatności" wskazująca poziom zagrożenia w poszczególnych obszarach
Jaka jest korzyść dla mojej organizacji z przeprowadzonego Risk Scanu?

W wyniku analizy Risk Scan organizacja otrzymuje informacje o wrażliwych obszarach w których poziom ryzyka dla niej jest istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Jednocześnie oceniony jest poziom obecnego działania w zakresie postępowania z ryzykiem.

 

Artykuły poszerzające wiedzę w zakresie podejścia do normy ISO 9001:2015

Rewizja ISO 9001 wyjaśniona w prosty sposób – Podejście oparte na ryzyku

Rewizja ISO 9001 wyjaśniona w prosty sposób -  Wymagania dotyczące kompetencji

Rewizja ISO 9001 wyjaśniona w prosty sposób – Wiedza przedsiębiorstwa

Rewizja ISO 9001 wyjaśniona w prosty sposób – Zasoby do monitorowania i pomiarów

Rewizja ISO 9001 wyjaśniona w prosty sposób – Podejście procesowe

 

 

ISO 14001:2015 - co warto wiedzieć?

Dzięki publikacji o ISO 14001 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć” poznasz najważniejsze aspekty, w których warto dokonać zmian przed przystąpieniem do recertyfikacji lub certyfikacji Systemu Zarządzania… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria