QualityAustria

Nowe kategorie produktów - branża spożywcza

Baza wiedzy


Nowe kategorie produktów - branża spożywcza

Nowe kategorie produktów - branża spożywcza

 

15 grudnia opublikowana została norma ISO/TS 22003:2013 zastępująca normę z 2007r. Wymagania, które zostały w niej zawarte, muszą być wprowadzone w życie po zakończeniu 3-letniego okresu przejściowego – tj. 15 grudnia 2016r. Jednak qualityaustria–Polska już teraz wprowadziła w życie zmiany mające na celu realizację auditów zgodnie z wymaganiami nowej normy.

Kategorie produktowe wg ISO/TS 22003:2013

Kategoria

Podkategoria

A

Hodowla zwierząt

A I

Hodowla zwierząt dla mięsa/mleka/jaj/miodu

A II

Hodowla ryb i owoców morza

B

Uprawa roślin

B I

Uprawa roślin (innych niż zboża i rośliny strączkowe)

B II

Uprawa zbóż i roślin strączkowych

C

Produkcja żywności

C I

Przetwarzanie nietrwałych produktów pochodzenia zwierzęcego

C II

Przetwarzanie nietrwałych produktów pochodzenia roślinnego

C III

Przetwarzanie nietrwałych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (produkty mieszane)

C IV

Przetwarzanie produktów, które mogą być przechowywane przez dłuższy czas w temperaturze otoczenia

D

Produkcja karmy dla zwierząt

D I

Produkcja paszy

D II

Produkcja karmy dla zwierząt domowych

E

Catering

F

Dystrybucja

F I

Handel detaliczny/hurtowy

F II

Pośrednictwo w handlu/handel

G

Transport

G I

Usługi transportu i magazynowania dla nietrwałej żywności oraz karmy dla zwierząt

G II

Usługi transportu i magazynowania dla żywności i karmy dla zwierząt, które mogą być przechowywane przez dłuższy czas w temperaturze otoczenia

H

Usługi

I

Produkcja opakowań dla żywności i materiału opakowaniowego

J

Produkcja wyposażenia

K

Produkcja bio (chemikaliów)

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria