QualityAustria

Norma ante portas czyli…… nowelizacja normy ISO 14001 puka do naszych drzwi

Baza wiedzy


Norma ante portas czyli…… nowelizacja normy ISO 14001 puka do naszych drzwi

Norma ante portas czyli…… nowelizacja normy ISO 14001 puka do naszych drzwi

Norma ante portas czyli…….

nowelizacja normy ISO 14001 puka do naszych drzwi

Część 1

 

Dobiegają końca prace Komitetu Technicznego ISO rozpoczęte  w marcu 2013 roku nad projektem nowej normy ISO 14001, która ma być opublikowana pod koniec 2015 roku.

Czy wiesz że?

Jesteśmy autorami obszernej publikacji na temat zmian w ISO 14001:2015 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć”. Na ponad 40 stronach omawiamy najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przygotowując się do recertyfikacji ISO 14001 lub certyfikacji ISO 14001:2015.

Publikację możesz przeczytać bezpośrednio z naszej strony lub pobrać w wersji PDF na swój komputer.  Życzymy przyjemnej lektury

 

 

 

 

Warto w tym momencie zadać sobie wiele pytań, między innymi:

  • jakie będą zmiany w standardzie?
  • jak dostosować istniejące w firmach systemy zarządzania?
  • jak do interpretacji wymagań podejdą auditorzy jednostek certyfikujących?

Odpowiedzi na te i inne wątpliwości będziemy sukcesywnie zamieszczać na naszej stronie i w newsletterze qualityaustriaTIMES.

 

Skąd potrzeba zmian?

1.    Norma ISO 14001 nie ulegała zmianom od 10 lat

2.    Zmiana standardu ISO 9001 oraz tzw. wspólne podejście do struktury rodziny norm ISO

 

Dziś przedstawimy pierwsze spojrzenie na te zmiany

 

1.    Udokumentowana informacja a Proces i Procedura

Norma wprowadza nowe pojęcie powiązane z już znanymi z wcześniejszych wersji standardu, likwiduje natomiast „zapisy”

 

Udokumentowane informacje (p. 3.7): Informacje, które muszą być utrzymywane w Organizacji wraz z nośnikiem. Udokumentowane informacje mogą być w dowolnym formacie lub na nośniku, i mogą pochodzić z dowolnego źródła.

Proces (p.3.26): zestaw powiązanych lub wzajemnych działań, które przekształcają wejścia w wyjścia. Procesy mogą być udokumentowane, lub nie

Procedura (p.3.30): określony sposób przeprowadzenia działania lub procesu (3,26). Procedury mogą być udokumentowane lub nie.

 

2.    Struktura nowej normy

 

Struktura normy ISO 14001 będzie ujednolicona zgodnie ze wspólnym wzorem, który zapoczątkował standard ISO 9001.

W tabeli poniżej nowe pojęcie – udokumentowana informacja. Podano również  informację o miejscach występowania innych elementów - procedur i procesów wymienionych wprost w nowej normie (patrz: legenda).

 

W kolejnych artykułach zostaną przedstawione kolejne wymagania

Zachęcam do lektury.

Czy wiesz że?

Jesteśmy autorami obszernej publikacji na temat zmian w ISO 14001:2015 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć”. Na ponad 40 stronach omawiamy najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przygotowując się do recertyfikacji ISO 14001 lub certyfikacji ISO 14001:2015.

Publikację możesz przeczytać bezpośrednio z naszej strony lub pobrać w wersji PDF na swój komputer.  Życzymy przyjemnej lektury

 

 

Tabela. Porównanie struktury norm

LEGENDA:

Kolorem czerwonym zaznaczono nowe wymagania

PR - procedura; UI – udokumentowana informacja ⇔ proces

Opracowanie własne

ISO 14001:2004

ISO 14001:2015

4. System Zarządzania Środowiskowego

4. Kontekst organizacyjny

4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

4.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych

4.1 Wymagania ogólne         

4.3. Określenie zakresu systemu zarządzania UI

4.4. System Zarządzania Środowiskowego

10.2. Ciągłe doskonalenie

4.2 Polityka środowiskowa

5.2. Polityka środowiskowa UI

4.3 Planowanie

6. Planowanie

6.1. Działania dla przypisania ryzyka i szans PR +UI

6.1.1 Wymagania ogólne UI

4.3.1 Aspekty środowiskowe

6.1.2 Identyfikacja zagrożeń środowiskowych UI

6.1.4. Określenie znaczących aspektów środowiskowych oraz ryzyka i możliwości organizacyjnych &

4.3.2 Wymagania prawne i inne       

6.1.3. Określenie zobowiązań zgodności UI

4.3.3 Cele,  zadania i programy

6.2. Cele środowiskowe i planowanie ich osiągnięcia

6.2.1. Cele środowiskowe UI

6.2.2. Planowanie osiągnięcia celów

4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie

7. Wsparcie

8. Działanie

5. Przywództwo

4.4.1 Zasoby, role, odpowiedzialnośc i uprawnienia

7.1. Zasoby

5.3.Role organizacyjne, odpowiedzialności i uprawnienia

5.1. Przywództwo i zaangażowanie

4.4.2 Kompetencje, szkolenie i świadomość

7.2. Kompetencje UI

7.3. Świadomość

4.4.3 Komunikacja

7.4.1.Wymagania ogólne UI +⇔

7.4.2.Komunikacja wewnętrzna 

7.4.3. Komunikacja zewnętrzna i raportowanie

4.4.4 Dokumentacja

7.5. Udokumentowane informacje

7.5.1. Wymagania ogólne

4.4.5 Nadzór nad dokumentami                   

7.5.2. Opracowywanie i aktualizowanie

7.5.3. Nadzór nad udokumentowanymi informacjami

4.4.6 Sterowanie operacyjne

8.1. Planowanie i kontrola operacyjna UI +⇔

4.4.7 Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie

8.3. Reagowanie i gotowość na awarie PR

4.5 Sprawdzanie

9. Ocena efektów działań

4.5.1 Monitorowanie i pomiary

9.1.Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena

9.1.1. Wymagania ogólne UI

4.5.2.  Ocena zgodności

9.1.2. Ocena zgodności PR +UI

4.5.3. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze

10.1. Niezgodność i działania korygujące UI

Brak działań zapobiegawczych – cała norma to działanie zapobiegawcze

4.5.4 Nadzór nad zapisami

7.5.3.Nadzór nad udokumentowaną informacją

4.5.5 Audit systemu zarządzania środowiskowego

9.2. Audit wewnętrzny UI

4.6 Przegląd zarządzania

9.3. Przegląd zarządzania UI

10. Doskonalenie

 

Autor

Marek Cybulski

Auditor, trener

Quality Austria - Polska

ISO 14001:2015 - co warto wiedzieć?

Dzięki publikacji o ISO 14001 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć” poznasz najważniejsze aspekty, w których warto dokonać zmian przed przystąpieniem do recertyfikacji lub certyfikacji Systemu Zarządzania… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria