QualityAustria

Najnowsze wiadomości i istotne zmiany w FSC® CoC

Baza wiedzy


Najnowsze wiadomości i istotne zmiany w FSC® CoC

Najnowsze wiadomości i istotne zmiany w FSC® CoC

 

 

 

Najnowsze wiadomości i istotne zmiany w FSC® CoC

 

Rewizja standardu FSC CoC  oraz nowe wskazówki. Dla opłat AAF od roku 2016 obowiązywać będzie nowa taryfa opłat.

 

Międzynarodowy zarząd FSC uchwala znowelizowaną wersję standardu FSC –STD 40-005 V3.0 (Controlled Wood). Standard ten jest podstawą dla przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, którzy będą chcieli kontrolować niecertyfikowane drewno  w celu uniknięcia praktyk nie do zaakceptowania. Nieakceptowalne praktyki to między innymi: nielegalne czynności (wyrąb), uprawa zmienionych genetycznie drzew; drewno z terenów obszarów leśnych poddawanych przebudowie; pozyskiwane i wyrywane drzewa z obszarów chronionych lub drewno pozyskane w skutek naruszenia praw człowieka lub praw ludności autochtonicznej.

 

 

Wejście w życie rewizji zaplanowano na 1 lipca 2016 roku. Aktualizacje sprawozdań ocen ryzyka „Controlled Wood” dla przedsiębiorstw będą przeprowadzane w ramach wprowadzenia opracowanego standardu FSC-STD-40-005. Oznacza to, iż po upływie okresu przejściowego, wystawione dotychczas oceny ryzyka utracą swą ważność. FSC pracuje w dalszym ciągu nad specyficzną dla każdego kraju oceną ryzyka, na którą przedsiębiorstwa będą mogły się powoływać.

 

Zrównanie statusu materiału z recyklingu Pre- i Post-Consumer

Zgoda na zrównanie statusu materiału z recyklingu „przed- konsumenckiego” ze statusem drewna certyfikowanego FSC i materiału z recyklingu „po- konsumenckiego” na cele ustalania deklaracji FSC Mix i FSC Recycled została udzielona przez zarząd FSC w lipcu 2014 roku oraz ogłoszona i opublikowana jako Advice Note o symbolu ADV-40-004-13 w dniu 7 października 2015 roku. Otwiera to możliwość wykorzystania materiału o statusie Pre-Consumer jako materiału wejściowego do produkcji wyrobów o statusie FSC Mix i FSC Recycled oraz uwzględnienia do przy określaniu deklaracji dla FSC Mix i FSC Recycled w systemie kalkulowania udziału procentowego lub w systemie kredytowym.

 

Opracowano na podstawie: "Topaktuelle News und wichtige Änderungen bei FSC® CoC" (http://www.qualityaustria.com/index.php?id=5295)Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria