QualityAustria

Korzyści wynikające z wdrożenia ISO...

Baza wiedzy


Korzyści wynikające z wdrożenia ISO...

Międzynarodowe standardy mogą przynieść szereg korzyści, w tym technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Pomagają one w zharmonizowaniu technicznej specyfikacji produktów i usług w przemyśle, w celu zwiększenia efektywności i przełamania barier w handlu międzynarodowym. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami pomaga zapewnić konsumentów, że produkty które oferuje im przedsiębiorstwo są bezpieczne, niezawodne i przyjazne dla środowiska.


Dla biznesu
Mięędzynarodowe normy są narzędziami strategicznymi i wskazującymi odpowiedznie działania, aby pomóc firmom w rozwiącywaniu najbardziej wymagających wyzwań stawianych przez współczesny biznes. Zapewniają skuteczność operacji gopodarczych, a także zwiększają wydajność i otwierają przedsiębiorcom dostęp do nowych rynków zbytu.

Korzyści obejmują:

Oszczędności - optymalizacja działań, a co za tym idzie poprawa wyników finansowych
Zwiększenie satysfakcji klienta - poprawa jakości, zwiększenie zadowolenia klientów i podniesienie poziomu sprzedaży
Dostęp do nowych rynków - przełamanie barier handlowych i otwarcie dostępu do rynków globalnych
Zwiększenie udziału w rynku - wzrost produktywności i konkurencyjności
Dbałość o środowisko - zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko


Dla społeczeństwa
ISO to ponad 19 500 norm, które dotykają niemal wszystkich aspektów życia codziennego. Konsumenci wybierając produkty i/lub usługu zgodne z międzynarodowymi standardami, mogą mieć pewność, że są one bezpieczne, niezawodne i wysokiej jakości. Normy ISO w zakresie bezpieczeństwa drogowego, bezpieczęństwa zabawek i bezpiecznych opakowań środków medycznych to tylko niektóre, z tych ktore mogą uczynić współczesny świat bezpieczniejszym.
Aby upewnić się, że korzyści dla społeczeństwa, wynikające z wdrożenia międzynarodowych standardów, są jak największe, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stale wspiera zaangażowanie konsumentów w prace rozwojowe prowadzone przez Komitet ds. polityki ochrony konsumentów.
Międzynarodowe standardy w zakresie powietrza, wód i gleb, emisji gazów i promieniowania oraz innych aspektów środowiskowych, przyczyniają się do zwiększenia intensywności działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zdrowia obywateli.


Dla rządów
Międzynarodowe normy ISO korzystają z wiedzy i doświadczenia ekspertów, a zatem są istotnym źródłem informacji dla władz przy opracowywaniu różnego rodzaju przepisów prawnych.
Rządy krajowe mogą uczynić normy ISO regulatorami w zakresie różnych działań przedsiębiorców - należy jednak pamiętać, że wdrożenie standardów ISO jest dobrowolne.

Koszyści wynikające z takich działań obejmują:

Ekspertyzę - standardy ISO opracowywane sa przez światowych ekspertów. Dzięki integracji norm ISO z regukacjami krajowymi, rządy mogą korzystać z opinii ekspertów, bez konieczności ich zatrudniania.
Otwarcie rynków globalnych - normy ISO są dokumentami międzynarodowymi przyjętymi przez wiele rządów na świecie. Dzięki dostosowaniu regulacji krajowych do wymagań międzynarodowych standardów ISO, rządy przyczyniają do tego, że stawiane przedsiębiorcom wymagania  dotyczące improtu i eksportu są takie same na całym świecie, w związku z tym sprawiają, że przepływ towarów, uslug i technologii między krajami jest znacznie łatwiejszy.

źródło: www.iso.org

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria