QualityAustria

JAKOŚĆ jest czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy państw i ich międzynarodową stabilność !

Baza wiedzy


JAKOŚĆ jest czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy państw i ich międzynarodową stabilność !

JAKOŚĆ jest czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy państw i ich międzynarodową stabilność !

Dwa bardzo interesujące badania przeprowadzono w Holandii i w Wielkiej Brytanii.  Wskazują one bardzo wyraźnie, że Zarządzanie Jakością nie tylko jest krytycznym faktorem wpływającym na działalność firm, lecz posiada również bardzo wyraźne gospodarcze znaczenie.

Czasopismo QZ 06/2013 w Austrii informuje o badaniach przeprowadzonych przez Panią Bazak Mandres oraz dr inż. Henk. J de Vries z Rotterdam School of Management. Przywołani autorzy przeanalizowali 42 przypadki w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie jak zmieniła się sytuacja finansowa firm po uzyskaniu certyfikatu na zgodność z ISO 9001 w porównaniu do firm które takiego certyfikatu nie posiadają.

Pod uwagę brano finansowe parametry jak:

  • zwrot z inwestycji , sprzedaż, kapitał własny
  • marża, rentowność, wzrost sprzedaży oraz wzrost udziału w rynku

Holenderskim badaniom przyświecała teza, że poprzez certyfikację ISO 9001 firmy minimalizują koszty (wewnętrzne korzyści poprzez optymalizację procesów, jakość produktów, wzrost wydajności) oraz uzyskują wzrost zleceń (korzyści zewnętrzne wynikające z wejścia na nowe rynki, wzrost udziału w rynku, sygnał wynikający z faktu posiadania certyfikatu).

Z perspektywy qualityaustria można wyciągnąć z badania następujące wnioski:

  • badania te rzeczywiści wskazują, że poprzez certyfikację ISO 9001 poprawia się wynik finansowy firm poprzez wzrost sprzedaży. Nie wiemy czy wynik ten zostaje osiągnięty ze względu na wzrost zadowolenia klientów czy też ze względu na rynkowy sygnał o posiadaniu certyfikatu ISO 9001.
  • Teoria sygnału –na rynku istnieje pewna asymetria informacji – klienci są często nie doinformowani o walorach konkretnego produktu czy też o możliwościach jego zakupu. Częściowym rozwiązaniem tego problemu może być certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z ISO 9001.
  • Zasadnicze pytanie to z jaką motywacja firmy podchodzą do certyfikowanych systemów zarządzania
  • wykorzystywanie założeń podanych w ISO 9001 uzależnione jest od motywacji organizacji i jest podstawowym czynnikiem sukcesu na etapie wdrażania systemu zarządzania w organizacji
  • z kolei  motywacja ściśle związana jest z motywacja najwyższego kierownictwa

Zarządzanie Jakością to Wyższy Produkt Krajowy Brutto oraz spadek bezrobocia

W raporcie ,, „The Contribution of quality management to the UK economy“, który został zawarty w Centre for Economics and Business Research udowodniono tezę, że  Zarządzanie Jakością jest faktorem wzrostu PKB oraz wpływa na sytuację na rynku pracy jak również przyczynia się do wzrostu przychodów z płaconych podatków.

Powołując się na rok 2011 Centre for Economics and Business Research dochodzi do następujących wniosków:

System Zarządzania Jakością wpływa na rozwój gospodarczy

Bez Systemu Zarządzania Jakością, którego obecność w gospodarce Wielkiej Brytanii jest widoczna, PKB w tym kraju byłoby o 6,2 % niższe. Dalej Brytyjscy Eksperci podają, że Produkt krajowy brutto mógłby być o 3,2 % lepszy, jeżeli w gospodarce brytyjskiej, a konkretnie w firmach System Zarządzania Jakością konsekwentnie byłby stosowany.

System  Zarządzania Jakością wpływa na wzrost zatrudnienia

Ze względu na certyfikację Systemu Zarządzania Jakością nastąpił wzrost zatrudnienia w gospodarce brytyjskiej o 1,43 mln pracowników w stosunku do sytuacji gdyby firmy takiego systemu nie posiadały. Natomiast gdyby System Zarządzania Jakością był konsekwentnie wdrażany we wszystkich gałęziach brytyjskiej gospodarki to nastąpiłby   wzrost miejsc pracy o ok. 455 000.

Wnioski końcowe z przeprowadzonych badań

Certyfikowany System Zarządzania Jakością jest czynnikiem wzrostu finansowego organizacji. Sukces finansowy zależy natomiast od prawidłowego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością i jego wykorzystania oraz od motywacji.

System Zarządzania Jakością wpływa na rozwój gospodarczy państw w tym na wzrost miejsc pracy, natomiast są jeszcze potencjały które nie zostały nawet w części wykorzystane.

Liczba wydanych certyfikatów na koniec 2011 roku na zgodność z normą ISO 9001 wg ISO Survay

Wielka Brytania  -  43 564

Polska               -  10 984

Dodam również, że sytuacja w zakresie polityki projakościowej w innych krajach Europy, chociażby tych które razem z Polską weszły do UE wygląda bardzo interesująco. O ile w Polsce w ostatnich latach następuje cykliczny spadek liczby wydanych certyfikatów, o tyle w Rumunii liczba wydanych certyfikatów ISO 9001 wzrosła o 3200 w roku 2011 w stosunku do roku 2010 i kształtowała się na poziomie 19 405!  

Czy w Polsce również prowadzone są tego rodzaju badania? Przyznaję, że nigdzie informacji o przeprowadzonych badaniach w Polsce nie znalazłem. Szkoda, ponieważ myślę, że byłby to bardzo dobry materiał dla wszystkich tych którzy ciągle zastanawiają się nad tematem ożywienia naszej gospodarki. Na co można również zwracać uwagę to odpowiedź mamy w niniejszym artykule. Jestem przekonany że odpowiednia strategia projakościowa i konsekwencja działania to czynniki które w perspektywie kilku lat zmieniłyby obraz naszej gospodarki i wizerunek naszych firm na rynkach zagranicznych. Nikt chyba nie ma wątpliwości że na tej płaszczyźnie mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Nie uda nam się to jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniego procesu dochodzenia do celu. Szarpana gospodarka niestety komfortu życia nam nie zmieni. Nie wpłynie również i zasadniczo na poprawę rynku pracy w Polsce. 

SUKCES Z JAKOŚCIĄ – Succeed with Quality

Mirosław Bienioszek
Prezes Zarządu
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria