QualityAustria

ISO 37120:2014 - Zrównoważony rozwój społeczności- Wskaźniki dla usług miejskich i jakości życia

Baza wiedzy


ISO 37120:2014 - Zrównoważony rozwój społeczności- Wskaźniki dla usług miejskich i jakości życia

ISO 37120:2014 - Zrównoważony rozwój społeczności- Wskaźniki dla usług miejskich i jakości życia

Jakie jest Twoje miasto w porównaniu z innymi? Nowa norma ISO pomoże Ci to zmierzyć

W marcu bieżącego roku opublikowany został standard ISO określający kluczowe pomiary oceny poziomu świadczonych usług przez dane miasto i jakości życia w tym mieście.

Jego stosowanie pozwoli osobom zarządzającym miastem, politykom, naukowcom, liderom biznesu, planistom, projektantom i innym zainteresowanym stronom, skupić się na kluczowych kwestiach i realizacji strategii miasta w sposób bardziej przyjazny, tolerancyjny, zrównoważony i elastyczny, aby miasto było atrakcyjne i rozwinięte gospodarczo.


Dlaczego potrzebujemy wskaźników pomiaru miast?

Obecnie 53% ludności świata mieszka w miastach, a liczba ta ma wzrosnąć do 70% w roku 2050. Ponadto w miastach zlokalizowane są główne ośrodki kulturowe i gospodarcze, które obecnie generują 70% światowego PKB. Inwestowanie w nich może być priorytetem dla wielu rządów, ale czynienie tego w sposób zrównoważony i skuteczny może być dużym wyzwaniem - dlatego też z pomocą przychodzi norma ISO 37120:2014.

 

Wskaźniki zawarte w normie ISO 3712:2014 pomogą miastom w ich ocenie i pomiarze postępu, podczas dążenia do osiągnięcia celu jakim jest poprawa jakości życia i zrównoważony rozwój miasta. Ustandaryzowane, jednolite podejście pozwoli na bezproblemowe porównywanie miast. Te informacje mogą być z kolei wykorzystane do określenia najlepszych praktyk i wzajemnego uczenia się.


Obszary objęte ISO 37120:2014:

 • gospodarka
 • edukacja
 • energia
 • środowisko
 • finanse
 • zarządzanie kryzysowe
 • organy samorządowe
 • rekreacja
 • bezpieczeństwo
 • odpady stałe
 • telekomunikacja i innowacje
 • transport
 • urbanistyka
 • gospodarka ściekowa
 • gospodarka wodna i kanalizacyjna


Czy ISO 37120:2014 jest dla Ciebie?

ISO 37120:2014 może być wykorzystywane przez każde miasto, gminę czy lokalny urząd, który chce zmierzyć swoją wydajność w sposób porównywalny i sprawdzalny, niezależnie od jego wielkości, lokalizacji i poziomu rozwoju.


Pierwszy w swoim rodzaju

ISO 37120:2014 to pierwszy standard ISO, który dotyczy wskaźników miejskich. Został on opracowany jako integralna część zestawu standardów przeznaczonych dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw.

Standard opublikowany został 15 maja br. podczas szczytu globalnych miast organizowanym przez Global City Indicators Facility.


Korzyści wynikające z stosowania ISO 37120:2014

 • Efektywniejsze zarządzanie miastem i wyższy poziom jakości świadczonych przez miasto usług
 • Międzynarodowe cele i punkty odniesienia
 • Benchmarking i planowanie lokalne
 • Informacje dla managerów i decydentów miejskich wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji
 • Uczenie się miast
 • Dźwignia finansowa i uznaniowa w jednostkach międzynarodowych
 • Dźwignia finansowa płynąca do miast z wyższych szczebli administracji
 • Ramy planowania zrównoważonego rozwoju
 • Przejrzystość i otwartość danych dla atrakcyjności inwestycyjnej
 • Porównywalność danych dotyczących decyzji miasta, jego wyglądu i globalnej analizy porównawczej


Omówienie standardu ISO 37120 przez Sekretarza Generalnego ISO:

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria