QualityAustria

ISO 20121 - standard dla zrównoważonego zarządzania wydarzeniami

Baza wiedzy


ISO 20121 - standard dla zrównoważonego zarządzania wydarzeniami

ISO 20121 - standard dla zrównoważonego zarządzania wydarzeniami

Koncerty, konferencje, imprezy sportowe, festiwale i wystawy to wydarzenia organizowane od skali lokalnej aż do ,,mega imprez". Przynoszą one organizatorom i społeczeństwom szereg korzyści ekonomicznych, jednakże zdarzenia te mogą generować również negatywne skutki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, takie jak np. odpady i zużycie energii.
 

Środkiem zaradczym jest stosowanie przez organizatorów normy ISO 20121:2012 System zarządzania zrównoważonym rozwojem wydarzeń. Wymagania i wytyczne stosowania. ISO 20121 zapewnia ramy dla identyfikacji potencjalnie negatywnych skutków społecznych, gospodarczy i środowiskowych wydarzeń© poprzez ich usunięcie lub ograniczenie, oraz wykorzystanie pozytywnych skutków poprzez poprawę procesów planowania i realizacji wydarzeń.

Temat organizacji zrównoważonych wydarzeń po raz pierwszy na większą skalę pojawił się przy okazji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2010 w Vancouver. Założeniem organizatorów było uczynić Igrzyska przyjaznymi dla środowiska i zneutralizowanie ogromnych ilości gazów cieplarnianych, które są emitowane podczas wydarzenia. Cel ten udało się osiągnąć, ale przy jego realizacji pojawiły się problemy. W międzyczasie zauważono potrzebę stworzenia spójnego systemu zarządzania zrównoważonymi wydarzeniami, który miałby być na tyle elastyczny, aby sprostać oczekiwaniom branży eventowej i aby mógł zostać zastosowany do różnego rodzaju i wielkości wydarzeń. Zadania tego podjęło się BSI opracowując normę dotyczącą zarządzania zrównoważonymi wydarzeniami BS 8901. Norma wzbudziła międzynarodowe zainteresowanie i szybko pochylił się nad nią Międzynarodowy Komitet Olimpijski, podejmując decyzję o organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku zgodnie z normą. W ten sposób organizatorzy Olimpiady w Londynie przyczynili się do upowszechnienia nowego standardu, na podstawie którego została następnie opracowana norma ISO 20121.


Dlaczego ISO 20121 jest takie ważne?

Aby skutecznie rozwiązywać problemy na całym świecie ludzie powinni połączyć swoją energię i działać razem. Wirtualny świat Internetu i media społecznościowe tworzą wspaniałe nowe możliwości, jednocześnie nie pozbawiając efektywności i przyjemności osobistych spotkań oferowanych przez wydarzenia społeczne.

Pamiętać należy jednak, że takie wydarzenia mogą generować ogromne straty w naszych zasobach społecznych i środowiskowych. Generują one znaczną ilość odpadów, sa obciążeniem dla lokalnych zasobów takich jak woda czy energia, a nawet mogą spowodować pojawienie się napięć wśród lokalnej społeczności.

ISO 20121 oferuje wskazówki i najlepsze praktyki, które pomogą organizatorom zarządzać wydarzeniem i kontrolować  jego wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Tak naprawdę liczy się każde działanie od zakręcania kranu, po używanie butelek nadających się do recyklingu, aż do korzystania z transportu publicznego. Wszystkie te działania pomagają również ograniczyć niepotrzebne koszty.

ISO 20121 można stosować zarówno przy organizacji wycieczek szkolnych, małych lokalnych eventów, szkoleń i spotkań biznesowych jak również przy dużych imprezach masowych takich jak festiwale, wydarzenia sportowe, czy polityczne szczyty światowych przywódców.


Do kogo skierowany jest standard ISO 20121?

Standard jest ważny dla sektora wydarzeń, ponieważ wskazuje rozwiązania dla przemysłu spotkań na całym świecie. Ma on zastosowanie do wszelkich organizacji lub osób – w tym klientów, dostawców i event menedżerów – związanych z wszelkiego rodzaju imprezami, zarówno dla małych spotkań konferencyjnych, jak i wydarzeń sportowych na dużą skalę. Odnosi się również do firm i podmiotów związanych pośrednio z organizacją wydarzenia, odpowiedzialnych za zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Są nimi między innymi restauratorzy, firmy cateringowe, transportowe, firmy zajmujące się zabudową, a także wszyscy pozostali dostawcy. Standard stanowi również podstawę do dyskusji dla lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych o wpływie wydarzenia na lokalne społeczeństwo i gospodarkę.


Jakie korzyści może zapewnić ISO 20121?

Fiona Pelham, przewodnicząca zespołu ekspertów, którzy opracowali standard ISO 20121, wskazuje, że dzięki temu, iż proces rozwoju normy ISO 20121 prowadzony jest przez członków pracujących w przemyśle na całym świecie, mających doświadczenie w zarządzaniu i realizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń, można wyróżnić dwie kluczowe korzyści  ze stosowania systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem wydarzeń:

  • Stosowanie najlepszych praktyk biznesowych:
    Monitorowanie, mierzenie, usuwanie lub ograniczanie negatywnych skutków społecznych, środowiskowych i ekonomicznych wydarzeń pozwala na ograniczenie strat i zmniejszenie kosztów ogólnych.
  • Podniesienie prestiżu firmy / zachowanie dobrej reputacji:
    Korzystanie z międzynarodowych ram pozwoli liderom zrównoważonego rozwoju na ukazanie swoich działań jako wiarygodnych i przejrzystych.

Systemowe podejście do zarządzania zrównoważonymi wydarzeniami prowadzi do poprawy w kluczowych kwestiach zrównoważonego rozwoju, takich jak transport, zarządzanie energią, recykling, ograniczenie produkcji odpadów, spadek emisji CO2, promowanie zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania się. Dobrze zorganizowany proces zarządzania i monitorowania czynników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych może przyczynić się nie tylko do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo, ale także obniżyć koszty finansowe przeznaczone na wydarzenie. Ponadto korzystanie z uznanych międzynarodowych standardów takich ISO 20121 pomaga również pozycjonować się wśród liderów zrównoważonego rozwoju, a kompleksowe zrównoważone działania na każdej płaszczyźnie funkcjonowania firmy czy organizacji, mogą przyczynić się do jej postrzegania jako bardziej wiarygodnej, zasługującej na miano odpowiedzialnej ekologicznie i społecznie.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria