QualityAustria

IQNet międzynarodowa sieć

Baza wiedzy


IQNet międzynarodowa sieć

IQNet międzynarodowa sieć

IQNet - międzynarodowa sieć - skuteczny wkład dla poprawy wydajności organizacji od przeszło 25 lat.

 

Postęp technologiczny w transporcie i komunikacji, wzrost liczby ludności, współpracy politycznej i gospodarczej między krajami,  zmniejszenie barier handlowych oraz wzrost inwestycji zagranicznych odegrał kluczową rolę w kolejnych falach globalizacji i handlu międzynarodowego, w ciągu ostatnich dwóch stuleci.

 

Promowanie i nacisk na rynkach światowych w okresie ostatnich 30 lat, kładziony jest nie tylko na nie tworzenie  barier regulacyjnych, celnych i technicznych, ale także definicję kryteriów ochrony konsumentów, jak również wzrost praktyk i narzędzi zarządzania. Zmiany te  powodują zwiększenie konkurencji, inwestycje w technologię i kompetencji, podtrzymują znaczenie oceny zgodności, na poziomie lokalnym oraz globalnym.

Uwaga: Ocena zgodności obejmuje szereg procesów w efekcie waskzujących na spełnienie wymagań normy przez produkty, usługi lub systemy zarządzania. Głównymi formami ceny zgodności są badania, certyfikacje i inspekcje.

W rzeczywistości to jak globalne rynki ewoluują, (rynki konsumentów, dostawców, sprzedawców i regulacji) jest coraz bardziej zależne od mechanizmów oceny zgodności (w tym związanych z nim działań, takich jak standaryzacji i akredytacji), aby zapewnić spełnienie produktów, usług i łańcucha wartości względem wymagań.Mimo zróżnicowanego charakteru takich mechanizmów, są one silnie powiązane i pokrewne i badal podejmowane są wysiłki w celu harmonizacji procedur oceny zgodności oraz ustanowienie instrumentów wzajemnego uznawania. Były to jedne z okoliczności, które doprowadziły około 25 lat temu do zapoczątkowania na rynku europejskim scenariusza działań do łączenia różnych woli i interesów, mające na celu określenie i wdrożenie wspólnych kryteriów i procedur uznawania i współpracy, aw szczególności w dziedzinie certyfikacji systemów zarządzania. 

Kilka lat później względem perspektywy globalnej, ruchy te były konsolidowane w profesjonalnej strukturze: IQNet Association, z siedziba znajdującą się w Bernie, w Szwajcarii zrzeszającą 36 jednostek certyfikujących z całego świata. Partnerzy IQNet są na ogół liderami rynku w swoich krajach, ale również poprzez sieć ponad 200 spółek zależnych i 360.000 wydanych certyfikatów mają wpływ na wszystkie kraje świata.

 

Partnerzy IQNet, wspierani przez wartości, takie jak:

 • wiarygodność,
 • kompetencjie,
 • zaangażowani,
 • zaufanie,
 • i współpracę dla wyzwań

są doskonale zorientowani na skutecznośc działań  w ograniczaniu ryzyka i poprawy wydajności systemów zarządzania wśród swoich klientów. To dążenie do zrównoważonego rozwoju biznesu i korzyści interesariuszy. Ta wizja IQNet znalazła uznanie rynku i renomę dla jej partnerów. Poprzez  sieć partnerów w skali światowej, jest wiodącym lokalnym i globalnym dostawcą wartości dodanej dla oceny i certyfikacji.

W ciągu ostatnich 25 lat, sieć IQNet dąży do stania się ośrodkiem wiedzy i doświadczeń, promowania dyskusji i opracowania zagadnień związanych z oceną zgodności, dążąc do kompetencji jej partnerów oraz reprezentowania ich interesów w wielu forach międzynarodowych (np ISO, IATF, ...).
Przyjmowane słuszne kierunki działań IQNet'u oraz  osiągane wyniki powinny być zatem odpowiednio celebrowane.
W czerwcu 2015 odbyło się Zgromadzenie Ogólne w Estoril. Portugalia może być podkreślana jako jedna z wielu inicjatyw związanych z ochodami 25-lecia. Ponad 75 delegatów wzięło udział w spotkaniu,  włączajć obszary organizacyjne IQNet,  od harmonizacji i parytetów do członkostwa, od strategii do marketingu i rozwoju produktu.

Lista partnerów sieci IQNet:

 • AENOR, Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion, Spain
 • AFNOR Certification, Association Francaise por l’Assurance de la Qualite, France
 • AIB-Vincotte International, Belgium
 • ANCE-SIGE, Association of Certification and Standardization A.C., Mexico
 • APCER, Associacao Portuguesa de Certificacao, Portugal
 • CCC, Cyprus Certification Company, Cyprus
 • CISQ, Federazione Certificazione Italiana dei Sistemi Qualita, Italy
 • CQC, China Quality Certification Center, China
 • CQM, China Quality Mark Certification Group, China
 • CQS, Association for Quality System Certification, Czech Republic
 • CRO CERT, Center for Management System Certification, Croatia
 • DQS Holding, Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen, Germany
 • FCAV, Fundacao Carlos Alberto Vanzolini, Brazil
 • FONDONORMA, Fondo para la Normalizacion y Certificacion de la Calidad, Venezuela
 • ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificacion, Colombia
 • IMNC, Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion, Mexico
 • INSPECTA Sertifiointi Oy, Finland
 • IRAM, Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion, Argentina
 • JQA, Japan Quality Assurance Organization, Japan
 • KFQ, Korean Foundation for Quality, Korea
 • MIRTEC, Materials Industrial Research & Technology Center, Greece
 • MSZT, Hungarian Standards Institution, Hungary
 • NEMKO, NorwayNSAI, National Standards Authority of Ireland, Ireland
 • PCBC, Polish Centre for Testing and Certification, Poland
 • QA, Quality Austria Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs, Austria
 • RR, Russian Register Certification Association, Russia
 • SII, The Standards Institution of Israel, Israel
 • SIQ, Slovenian Institute of Quality and Metrology, Slovenia
 • SIRIM QAS International, Malaysia
 • SQS, Swiss Association for Quality and Management Systems, Switzerland
 • SRAC CERT, RomaniaTEST St. Petersburg, Russia
 • TSE, Turkish Standards Institution, Turkey
 • YUQS, organization for Quality System Certification, Serbia

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria