QualityAustria

FSC® i PEFC pozwala Nam aktywnie chronić las

Baza wiedzy


FSC® i PEFC pozwala Nam aktywnie chronić las

FSC® i PEFC pozwala Nam aktywnie chronić las

Każdy z nas pamięta z dzieciństwa dreszcz emocji, wywoływany przez las – siedzibę tajemniczych duchów, w którego bajkowej scenerii rozgrywały się niepojęte zdarzenia z innej rzeczywistości. Gdy już dorośliśmy, zaczynaliśmy pojmować inne, bardziej racjonalne walory lasu jako naturalnego środowiska niezliczonych gatunków roślin i zwierząt, nieocenionego w naszym klimacie rezerwuaru wody, źródła pozyskiwania drewna i owoców runa leśnego, wreszcie azylu dzikiej przyrody, w którym każdy mógł zaszyć się niezauważony i zażywać relaksu wśród ptasich treli i zapachu żywicy. Nie wyobrażamy sobie życia bez tych oaz zieleni, które dają wytchnienie wszystkim tym, którzy są zmęczeni miejskim zgiełkiem. Dostrzegamy wielorakie funkcje środowiska leśnego: ekologiczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe. Musimy jednakże pamiętać, aby wszystkie te funkcje były spełniane w sposób zrównoważony, a żadna z nich nie była uprzywilejowana kosztem innych. Taki właśnie cel stawiają sobie organizacje: FSC® i PEFC.

FSC® oraz PEFC Ochroną lasów nie zajmujemy się od dziś.

Znając polskie tradycje gospodarki leśnej i ochrony lasów można stwierdzić, że wartości te są dla nas niczym nowym, bo przecież Lasy Państwowe w formie instytucjonalnej istnieją w naszym kraju od 90 lat i kierują się dokładnie takimi wartościami. Dlatego też Polska uczestniczy w pracach obu organizacji i stanowi liczący się obszar na mapie światowych zasobów leśnych. Blisko 8% światowych obszarów lasów objętych certyfikacją to lasy Polski. Dyrektor Generalny FSC® International Kim Carstensen podczas uroczystej celebracji 20 jubileuszu FSC® w Polsce w grudniu 2016 stwierdził jednoznacznie, że historia FSC® zaczęła się w Polsce. To właśnie w naszym kraju, w roku 1998 wydano pierwszy grupowy certyfikat FSC® CoC, a w roku 1999 certyfikowano pierwszą dyrekcję lasów państwowych w zakresie gospodarki leśnej. Obecnie 7 mln hektarów polskich lasów posiada certyfikaty FSC® FM, a blisko 1500 przetwórców certyfikowało się według FSC® CoC.

Dobrze wykonana praca.

FSC® i PEFC realizują swoją misję w różnoraki sposób: poprzez edukację, działania normalizacyjne określające kryteria i cele zrównoważonej gospodarki leśnej i łańcucha dostaw produktów leśnych, promocję wyrobów powstałych z surowców pochodzących z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób.
Tę ostatnią misję realizują poprzez wykorzystywanie zastrzeżonych znaków towarowych, wyróżniających takie właśnie wyroby. W spełnianiu tego posłannictwa obie organizację znajdują wiernego sojusznika w jednostkach certyfikujących,  pośród których niepoślednią pozycję zajmuje także Quality Austria, posiadająca akredytację

na certyfikowanie podmiotów zajmujących się przetwórstwem surowców leśnych na zgodność ze standardami FSC® CoC i PEFC CoC, określającymi wymagania dla łańcucha dostaw wyrobów pochodzących z tych surowców (CoC – chain of custody, oznacza właśnie łańcuch dostaw). Dzięki tej współpracy Quality Austria, poprzez swą aktywność na polu certyfikacji, chciałaby zapisać się w historii jako jedna z tych organizacji, którym leży na sercu przyszłość lasów jako wielowiekowego dziedzictwa i zachowanie ich w stanie nienaruszonym dla nadchodzących pokoleń.

FSC® oraz PEFC to nie tylko certyfikaty, to świadomi przedsiębiorcy.

Wykazanie zgodności z dowolnym z wymienionych standardów służy przekonaniu odbiorcy, iż dostarczany przez dostawcę produkt pochodzi w całości lub przynajmniej w większości z surowca pozyskanego z lasów certyfikowanych. A cóż to takiego las certyfikowany? To właśnie las, w którym prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną, a to z kolei oznacza, iż gospodarz zarządzający lasem dba o osiąganie wszystkich celów: ekonomicznych, społecznych, ekologicznych i kulturowych. Podstawą certyfikacji obszarów leśnych są standardy FSC® FM i PEFC FM, gdzie FM jest skrótem od angielskiego „forest management”, czyli  zarządzanie lasem.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno standardy CoC, jak i FM kładą nacisk na etyczne standardy zatrudniania pracowników: wykluczone jest wykorzystywanie pracy młodocianych i jakiekolwiek ograniczanie praw ludzi pracujących zarówno przy pielęgnacji lasu, jak i w zakładach przetwórczych. Inną z wartości promowanych w tych systemach jest też działanie zgodne z prawem.

Nie pozostajesz sam dzięki FSC® oraz PEFC.

W dniu obchodu 20 lecia FSC® w Polsce ogłoszono reaktywację polskiego centrum koordynacyjnego, służącego podmiotom zarówno certyfikowanym na zgodność ze standardami  FSC®, jak i wszystkim zainteresowanym samą ideą promowaną przez tę organizację. Jednym z zadań stojącym przed tym centrum było zorganizowanie polskiej reprezentacji na najbliższe walne zgromadzenie FSC®, które w październiku 2017 odbyło się w Vancouver. W dalszej perspektywie powstanie biuro pełniące rolę Trademark Support Provider, promujące znak towarowy FSC® i wspierające jego użytkowników.

Deklaracja FSC® z Vancouver

Podczas zgromadzenia FSC® ogłosiło deklarację, którą poparły międzynarodowi gigańci, tj. IKEA, H&M SIG, Marks and Spencer, Jysk, Mitsubishi Paper Mill, czy Fuji Xerox. Celem deklaracji jest zwiększenie wykorzystania materiałów z odpowiedzialnie zarządzanych lasów oraz zdobycie większej liczby firm z całego łańcucha dostaw. Co za tym idzie, pozwala to przedsiębiorstwom, które wykorzystują materiały pochodzące z lasu, podjąć decyzję o zwiększeniu odpowiedzialnego zaopatrzenia.
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych korzyściami płynącymi z certyfikacji łańcucha dostaw produktów leśnych do współpracy z Quality Austria.

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria