QualityAustria

EUTR - Wymagania dla przetwórców drewna i firm zajmujących się obrotem drewnem

Baza wiedzy


EUTR - Wymagania dla przetwórców drewna i firm zajmujących się obrotem drewnem

EUTR - Wymagania dla przetwórców drewna i firm zajmujących się obrotem drewnem

Ważne dla przetwórców drewna i firm zajmujących się obrotem drewnem!

Od marca 2013 w całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 (EU Timber Regulation, w skrócie EUTR) ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej przyjął już założenia do projektu zmian w polskim prawodawstwie zobowiązujący te podmioty do przestrzegania przepisów EUTR i ustanawiający konsekwencje wobec firm nieprzestrzegających tego Rozporządzenia.

Przepisy te wprowadzają kary za brak prawidłowego systemu zasad należytej staranności pozwalającego na ocenę pochodzenia drewna lub produktów z niego wytworzonych, jak również przywóz do Polski drewna bez wykazania legalności jego pochodzenia.

Brak dokumentacji spełniającej przepisy EUTR, a także FLEGT (rozporządzenie dotyczące zasad Przestrzegania Prawa Leśnego, Zarządzania i Handlu) w obrocie drewnem i wyrobami z drewna w całej Unii Europejskiej może kosztować polską firmę nawet 200 tys. zł kary.

Kontrole firm będą prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska, a pieniądze z nałożonych kar zasilą budżet państwa.

Jedną z form spełnienia wymagań EUTR jest spełnienie zasad systemu należytej staranności w odniesieniu do udokumentowania pochodzenia drewna. Te zasady zapisane są jednoznacznie w 2 standardach: PEFC CoC i FSC® CoC.

Quality Austria – Polska  Sp. z o.o. od kilku lat prowadzi program wsparcia dla firm związanych z produkcją i obrotem produktami z drewna, w zakresie dostosowania procedur firm do wymogów EUTR i FLEGT w ramach prowadzonej certyfikacji łańcucha pochodzenia wyrobów drzewnych  na zgodność ze standardami FSC® CoC i PEFC CoC, jak również w ramach szkoleń.

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria