QualityAustria

EN-1090 certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych

Baza wiedzy


EN-1090 certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych

EN-1090 certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych

1 lipca 2014r. jest końcem okresu przejściowego dla oznakowania w systemie ogólnokrajowym. Po tym terminie, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę 89/106/EWG. Warunkiem wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i oznaczania tych wyrobów znakiem CE jest spełnienie Rozporządzenia 305/2011/WE

 

Coraz większe zainteresowanie podmiotów usługami ze strony qualityaustria świadczy o wadze tego tematu, ale i jednoczesnie o zapotrzebowaniu na widzę i informację w tym obszarze.

Zachęcamy do zapoznania się z folderem informacyjnym w zakresie EN 1090 "Zasady oceny zgodności  elementów  konstrukcyjnych". Lektura tego opracowania winna przybliżyć tematykę metod deklaracji, oceny i postępowania producentów. Jenocześnie udostępniamy ankietę do wyceny działań certyfikacyjnych - wypełniony formularz prosimy odesłać na adres biura office@qualityaustria.com.pl. Na podstawie przekazanych danych przygotujemy ofertę w zakresie działań certyfikacyjnych.

EN_1090
Certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji metalowych i  aluminiowych.
EN_1090
Ankieta do wyceny działań certyfikacyjnych
 

Z opisem działań certyfikacyjnych można się również zapoznać w zakładce certyfikacje: EN - 1090 certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Do Państwa dyspozycji w tym temacie pozostaje personel biura obsługi Klienta Quality Austria - Polska, a w szczególności Pan Krzysztof Czupryński, menedżer produktu EN - 1090.

Menedżer Branżowy - EN - 1090, ISO 13485,
Menedżer Regionalny - Centralna i Północna Polska
tel. +48 32 226 60 07
e-mail: office@qualityaustria.com.plQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria