QualityAustria

Elastyczność organizacji ,,Resilience’’

Baza wiedzy


Elastyczność organizacji ,,Resilience’’

Elastyczność organizacji ,,Resilience’’

Artykuł ten opracowałem na bazie informacji zebranych od naszego kolegi Eckeharda Bauera. Popularny Ecki, jak go wszyscy nazywamy, specjalizuje się w tematach dotyczących zarządzania ryzykiem oraz systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz ciągłością działania. Jest wybitnym specjalistą w tym zakresie już nie tylko na terenie Austrii, ale również i w krajach Europy Zachodniej oraz w Azji poprzez prowadzenie szkoleń oraz konsultacji z tych tematów. Jak stwierdził mój rozmówca tematy związane z Resilience odgrywają coraz to większe znaczenie dla firm w których osoby decyzyjne odpowiadają za rozwój tych firm bez względu na sytuacje i uwarunkowania rynkowe.. Skoro tymi tematami interesują się największe i najbardziej rozpoznawalne firmy to oznacza to, że te tematy powinny interesować wszystkich., w przeciwnym razie mniejsze firmy w zderzeniu z tymi ,,Dużymi’’ nie mają najmniejszych szans na przetrwanie. Powód jest jeden. Zazwyczaj sytuacje kryzysowe dotyczą wszystkich i występują od czasu do czasu u wszystkich bez względu na wielkość czy też przedmiot działalności.

Resilience definiuje zagadnienie „elastyczności” w kontekście statusu ekonomicznego firm. Ważnym tematem jest funkcjonowanie systemów zarządzania-w organizacjach których jednym z głównych celów jest  uzyskiwanie zysku.

Pojęcie „Resilience’’” jest w Europie Zachodniej pojęciem już dobrze zakorzenionym w nomenklaturze biznesowej. Opisuje w jaki sposób człowiek, firma, społeczeństwo ale również i system (np. system ochrony środowiska) może z sukcesem przetrwać pomimo negatywnego wpływu różnych czynników takich jak np. awarie, zdarzenia powodujące szkody lub niezamierzone zmiany.

Bazując na międzynarodowych badaniach, które koncentrują się na określaniu przyczyn z jednej strony odniesionych sukcesów a z drugiej strony np. upadłości firm w czasach kryzysu gospodarczego 2008, można powiedzieć, iż ,,Resilience’’ jest centralnym elementem zapewnienia firmie sukcesu w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Prościej mówiąc Resilience to „Szybkie bez tracenia czasu podniesienie się firmy z upadku i silne, pozytywne planowanie swojej przyszłości w momencie wystąpienia kryzysu lub w przypadku zdarzeń określanych mianem porażki..” 

Chodzi tutaj o więcej aniżeli tylko o stawienie czoła zakłóceniom lub szkodom, rozchodzi się bardziej o istnienie skierowanego na sukces pozytywnego myślenia, pomimo znaczącego wpływu innych czynników.

„Resilience w firmach” to zdolność firmy do wprowadzania sposobu do ustalania systematycznego sposobu zmian (np. ustalenie możliwych do wystąpienia zagrożeń  z prawdopodobieństwem ich wystąpienia), właściwej i szybkiej reakcji i właściwego dostosowania się do zmian, aby w najlepszym wypadku uniknąć szkody zanim ona wystąpi i wykorzystać szanse które w tym samym momencie powstają. Aby przygotować organizację na wystąpienie negatywnych zdarzeń i aby w przypadku wystąpienia negatywnych zjawisk nie tylko podjąć odpowiednie prewencyjne działania ale również mieć możliwość skutecznego przetransportowania pozytywnych czynników jest potrzebne działanie prewencyjne w postaci skutecznie działających systemów zarzadzania. Przedsiębiorstwo nie liczy tylko na szczęście lub przypadek, lecz bierze sprawy we własne ręce. Przedsiębiorstwo posiada własny i realistyczny obraz swoich zdolności (słabe i mocne strony/SWOT), a zarazem odpowiednio idące zaufanie do samego siebie z którym działa na rynku. Bazując na własnym obrazie przedsiębiorstwo rozpoznaje systematycznie swoje szanse i korzysta z nich, kiedy to tylko możliwe.

Wykorzystywanie własnego  potencjału.

Klasyczne jest systematyczne podejmowanie ciągłych działań doskonalących, korekcyjnych i zapobiegawczych, które w większości przypadkach są standardowymi instrumentami zarządzania które możemy znaleźć w normach systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, itp. ). Podstawowe zrozumienie określonej normy jest „prewencją (zapobieganiem)”. Znajomość sensu istnienia organizacji, jej strategii i wynikające z tego cele przedsiębiorstwa. w powiązaniu z systemami zarzadzania tworzą stabilny faktor, który jest w szczególnych sytuacjach awaryjnych decydujący o utrzymaniu zdolności do istnienia określonego przedsiębiorstwa.

Wszystkie sytuacje mogące mieć negatywny wpływ na osiągnięcie założonego celu przedsiębiorstwa powinny być systematycznie rozpoznane.  Rozpoznaniu służy bazujący na ryzyku sens istnienia organizacji, który w sposób szeroki znalazł miejsce w rewizji normy 9001. Rozpoznanie zagrożeń i ich zapobieganie nie jest jednak wyłącznym celem działania organizacji. Również „systematyczne” poszukiwanie i wykorzystywanie szans jest celem dobrze funkcjonującej organizacji. W przypadku wystąpienia negatywnych wydarzeń (kryzysu) należy jak najszybciej wprowadzić klasyczne zarządzanie kryzysowe. Szczególnie przydatne jest wówczas postępowanie zgodne z Business Continuity Management aby wymusić na organizacji zdolność do funkcjonowania, ograniczenie wystąpienia szkody oraz szybkie ponowne przejście do produktywnego funkcjonowania.. Poprzez systematyczne działanie, która może być wymuszone poprzez funkcjonujące systemy zarządzania, decydujący jest czynnik „czasu” aby znów stać się produktywnym.

Widzimy w takiej sytuacji siłę organizacji w których funkcjonują siły Resilience. Przedsiębiorstwom tym udaje się poprzez systematyczny wkład, już w fazie usuwania szkody, rozpoznać szanse na przyszłość jak również je we właściwy sposób wykorzystać.. Inne przedsiębiorstwa natomiast w tym przypadku skupiają się w wyłącznej mierze na szkodzie i przeznaczają na jej usunięcie i naprawę zbyt dużo czasu i środków. Systemy zarządzania tj. ISO 9001, ISO 31000 i ONR 49000ff i ISO 22301 oferują praktyczne zbadanie możliwości przedsiębiorstwa. Efektem przeprowadzania audytów w tym obszarze jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak przedsiębiorstwo jest przygotowane na wypadek wystąpienia zjawisk niepożądanych oraz czy jest w stanie wykorzystać lepiej aniżeli konkurencja nadarzające się szanse na jej rozwój.

Mirosław Bienioszek
Prezes Zarządu 
Quality Austria-Polska Sp. z o.oQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria