QualityAustria

ECM - certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie taboru.

Baza wiedzy


ECM - certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie taboru.

ECM - certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie taboru.

Informujemy, że nasza Jednostka Certyfikacyjna qualityaustria posiada akredytację do przeprowadzania certyfikacji ECM.

 

 

Podstawy prawne

Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2004/49/WE, uzupełniona Dyrektywą 2008/110/WE, w art. 14a (1) wymaga, aby każdy pojazd kolejowy miał przypisany do niego Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie Wagonów (ECM). Zadanie ECMa to wdrożenie i zarządzanie systemem utrzymania wagonów zapewniającym bezpieczeństwo ich eksploatacji w całej Europie.

Rozporządzenie Komisji UE nr 445/2011 nie będzie wdrożone w polskim prawodawstwie, bowiem obowiązuje ono kraje członkowskie UE wprost. Oznacza to, że: okres ważności dotychczas wystawionych certyfikatów oraz Deklaracji Własnych ECM upływa z dniem 31.05.2013;

Nasza Jednostka Certyfikacyjna qualityaustria posiada akredytację do przeprowadzania procesu certyfikacji ECM. Zapraszamy podmioty zainteresowane w Polsce do nawiązania z nami kontaktu i skorzystania z naszych usług certyfikacyjnych.

 

Załącznik: Memorandum

Kontakt: 

 

 

 

 

Michał Kubista
tel. +48 32 2266007

 

 

 

 

Tomasz Rychły
tel. +48 32 2266007

 

office@qualityaustria.com.plQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria