QualityAustria

Delta Audyt (Stage Review), czyli nowatorska propozycja dla Państwa firmy

Baza wiedzy


Delta Audyt (Stage Review), czyli nowatorska propozycja dla Państwa firmy

Delta Audyt (Stage Review), czyli  nowatorska propozycja  dla Państwa firmy

Czym jest Delta Audyt? Jakie korzyści dla Państwa firmy on przyniesie? Odpowiedzi na pytania udziela Tomasz Rychły, Kierownik Działu Certyfikacji Quality Austria - Polska.

-Czym jest Delta Audyt? Czego dotyczy?

-Określenie „delta” nawiązuje oczywiście do znaczenia greckiej litery, która symbolizuje pewne odchylenie. Jest to usługa ekspercka polegająca na ocenie stanu dostosowania Systemu Zarzadzania Jakością organizacji do wymagań normy ISO 9001:2015. Ocenie, która nie jest jeszcze formalną certyfikacją. Ma ona za zadanie w sposób bezstresowy wskazać, które pola działań organizacji należy dostosować do wymagań nowej normy.

-Do kogo jest skierowana oferta Delta Audytu (Stage Review)?

-Oferta Delta Audytu jest dedykowana tym organizacjom, które wdrożyły już System Zarządzania Jakością spełniający wymagania poprzedniej edycji normy, czyli ISO 9001:2008  i chcą przystąpić do takiej jego modyfikacji, by był zgodny z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015.

-Jakie wymierne korzyści przynosi firmie  zastosowanie Delta Audytu?

-Firma nabywa świadomość w jakich obszarach powinna się jeszcze udoskonalić, aby spełnić wymagania standardu ISO 9001:2015. Jest to wstępne przygotowanie do recertyfikacji, podczas której  zgodnie z wytycznymi dla okresu przejściowego następuje formalna ocena zgodności z normą  ISO 9001:2015, potwierdzona certyfikatem. Delta Audyt ma więc za zadanie ukazanie tych obszarów, które należy dostosować. Dzięki temu organizacja w wyniku Delta Audytu nabywa wiedzę, w którym kierunku powinna podjąć swoje działania i na ile spełnia wymagania nowej normy – to wskazówki i duża pomoc dla osób decyzyjnych oraz dla pełnomocników. Tak jak wcześniej mówiłem, z Delta Audytem nie wiążą się  procedury typowe dla certyfikacji,  jak np. protokoły niezgodności.

-Czy Quality Austria - Polska przeprowadza tego typu audyty?

-Tak.Quality Austria-Polska przeprowadza już Delta Audyty (Stage Review).Zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje do zapoznania się z ofertą - Stage Review

 

Osoba kontaktowa - Tomasz Rychły

Kierownik ds. Certyfikacji

tel. +48 501 770 329

Email: tomasz.rychly@qualityaustria.com.pl

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria