QualityAustria

Czym jest ISO 22301

Baza wiedzy


Czym jest ISO 22301

Czym jest ISO 22301

Czym jest ISO 22301?

Pełna nazwa normy to ISO 22301:2012 Zabezpieczenie społeczne - system zarządzania ciągłością działania - Wymagania. Standard ten został opracowany przez czołowych ekspertów w dziedzinie ciągłości działania i zapewnia najlepsze ramy zarządzania ciągłością działania w organizacji.

Jedną z cech, która odróżnia ten standard od innych norm odnoszących się do ciągłości dzialania, jest to że organizacja może uzyskać, wydany przez akredytowaną jednostkę, certyfikat poświadczający zgodność wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania ciąglością dzialania z wymaganiami ISO 22301. Tym samym firma będzie w stanie udowodnić klientom, partnerom i innym zainteresowanym stronom, swoją wiarygodność.


Powiązania z BS 25999-2

ISO 22301 zastąpiło normę BS 25999-2, dlatego też standardy te są do siebie bardzo podobne. ISO 22301 jest uważane za aktualizację BS 25999-2.


Jakie korzyści wynikają ze stosowania ISO 22301?

Właściwie wdrożone zarządzanie ciągłością działania zmniejsza możliwość wystąpienia incydentów, a jeśli takie zdarzenie będzie miało miejsce, organizacja będzie gotowa do reagowania w odpowiedni sposób, przez co znacznie zmniejszy ryzyko i poziom potencjalnych szkód wynikających z zaistnienia incydentu.

Dla kogo przeznaczony jest standard ISO 22301?

Dla każdej organizacji - małej czy dużej, pracującej dla zysku lub non-profit, prywatnej lub publicznej. Standard ten jest opracowany w taki sposób, że znajdzie on zastosowanie w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i profilu działalności.


W jaki sposób ciągłość działania odnosi się do ogólnego zarządzania?

Ciągłość działania jest integralną częścią ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Dotyczy obszarów pokrywających się z zarządzaniem ryzykiem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.
 

ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania w stosunku do innych norm


Uwaga: Zarządzanie ryzykiem jest częścią ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria