QualityAustria

Blackout w firmie - realne zagrożenie dla Twojego biznesu!

Baza wiedzy


Blackout w firmie - realne zagrożenie dla Twojego biznesu!

Blackout w firmie - realne zagrożenie dla Twojego biznesu!

Wzrost cen energii to nie jedyne ryzyko związane z korzystaniem z mediów energetycznych. W dzisiejszych czasach nie zastanawiamy się już jak prowadzić działalność bez dostępu do energii elektrycznej, gazu, oleju napędowego itp. A powinniśmy!

 

 

 

 

Polityczne aspekty zarządzania energią – czy tylko umowa?

 

Wzrost cen energii w ciągu ostatniego roku zmienił trochę podejście do zagadnienia, jednak w dalszym ciągu postrzegane jest ono w bardzo uproszczony sposób. Oczywiście, wiadomo, że są odgórne uregulowania prawne dotyczące efektywności energetycznej, korzystania z paliw kopalnych, dystrybucji. Jednak w świadomości wielu firm istnieje jedynie informacja, że jeśli mamy podpisaną umowę dotyczącą zakupu oraz dystrybucji energii, to już dopełniliśmy wszystkich niezbędnych czynności.

Szukając możliwości ograniczenia kosztów związanych z energią (nie tylko elektryczną!) warto zacząć od sprawdzenia różnych czynników wpływających na sposób korzystania z różnych mediów energetycznych.

W normie PN-EN ISO 50001:2018 dotyczącej systemów zarządzania energią nie bez powodu zwraca się szczególną uwagę na otoczenie biznesowe (nie tylko prawne) związane z korzystaniem z energii.

Uporządkowanie wiedzy związanej z:

  • powiązaniem wymagań prawnych,
  • wpływem parametrów wyrobu/usługi na jej energochłonność,
  • dostępnością dostawców zarówno w zakresie nośników energii, jak i produktów/usług wpływających na nasze zużycie, 

    pozwala na zmianę perspektywy dotyczącej efektywności energetycznej.

 

 

Blackout – fikcja, która już się wydarzyła

 

Czy awaria zasilania, podobna do opisanej w książce Marca Erlsberga „Blackout”, może się wydarzyć naprawdę? Dwa tygodnie bez energii elektrycznej jest to duże wyzwanie!

Może dotychczas nie zdarzyło się to na taką skalę, jak opisane w książce wydarzenia, jednak historia awarii energetycznych pokazuje, że nie jest to niemożliwe.

W 2003 roku miała miejsce awaria zasilania obejmująca znaczną część Włoch. Przywracanie zasilania i usuwanie skutków awarii trwało kilka godzin, ale straty dla biznesu były ogromne.

Również w 2003 roku miała miejsce awaria zasilania na terenie USA i Kanady. Konsekwencją tej awarii było wyłączenie 265 elektrowni. Z uwagi na większą skale zjawiska, przywracanie zasilania i usuwanie skutków awarii trwało kilka dni.

 

Blackout w Polsce

 

W 2008 roku przerwa w zasilaniu miała miejsce w Szczecinie i okolicach. Trwała kilka godzin. Z kolei w 2015 roku z powodu upałów wprowadzono w Polsce ograniczenia w dostawach energii.

A jak poradziły sobie zakłady przemysłowe? Pewnie różnie. W zależności od profilu produkcji, surowców, zabezpieczeń część z nich musiała po prostu zatrzymać procesy na jakiś czas. Na pewno były również takie, które skutki awarii usuwały z większym nakładem czasu, energii i pieniędzy. Konsekwencje nierozsądnych decyzji podjętych w wyniku ograniczeń energii w 2015 roku niektórzy ponoszą do dziś.

 

 

Na jak długie przerwy w zasilaniu przygotowana jest Wasza firma?

 

A co się stanie, jeśli dostawca gazu będzie miał awarię? Na jak długo mamy zapas innych nośników energii, z których korzystamy?

Spróbujmy zastanowić się, jakie jest ryzyko biznesowe dla naszej firmy związane z energią. Zarówno to związane bezpośrednio z wynikami finansowymi, jak i z technicznym funkcjonowaniem procesów. Systemowe podejście do zagadnienia pozwoli na uporządkowanie zagrożeń w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu na naszą firmę.

 

Zarządzanie ryzykiem związanym z energią

 

Niestety nie ma jednego sprawdzonego sposobu, jak podejść do ryzyka w kontekście energii. Jednak proponowane w normie PN-EN ISO 50001:2018 planowanie działań z uwzględnieniem ryzyka i szans związanych z energią na poziomie strategicznym i przełożenie tej wiedzy na działania bieżące oraz planowane zmiany pozwoli na znaczne ograniczenie niepożądanych zjawisk. Powiązanie ryzyka związanego z energią z poszczególnymi procesami pozwoli na zaplanowanie i podjęcie działań odnoszących się bezpośrednio do źródła potencjalnych zagrożeń.

Ważne jest również właściwe przydzielenie zadań i odpowiedzialności w tych działaniach, które są związane z ryzykiem dotyczącym energii. Szybka reakcja, kiedy nie ma czasu na długie konsultacje i uzgodnienia wymaga również zapewnienia właściwych kompetencji osób odpowiedzialnych za te działania.

Nie wystarczy, że jedna osoba odpowiedzialna za rozliczanie energii ma wymaganą wiedzę i doświadczenie. Każdy zaangażowany w realizację procesów powinien adekwatnie do obowiązków mieć również możliwość rozwoju kompetencji dotyczących zarządzania energią. Systemowe podejście do zagadnienia również w tym przypadku zapewni, że uwzględnimy te aspekty podczas planowania działań.

 

 

Zarządzanie energią w firmie – można to zrobić dobrze

 

Jednak nie należy zapominać, ze zarządzanie energią to nie tylko finanse i ryzyko.

Prawidłowe postępowanie w ramach wszystkich procesów korzystających z poszczególnych nośników energii, zapewnienie informacji niezbędnych do analizy zużycia energii wraz z uwzględnieniem strat związanych z jej przetwarzaniem w procesach

 (np. energia elektryczna - sprężone powietrze, lub gaz - ciepła woda, para wodna)

wymaga uporządkowanego podejścia do każdego z etapów korzystania z energii, od planowania rodzajów jej nośników, z których firma chce korzystać poprzez sposób zakupu, dystrybucje wewnątrz firmy, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i urządzeń, po analizę wykorzystania zarówno w trakcie bieżących czynności, jak i w ramach podsumowania wybranych czasookresów.

Nie jest to proste, warto więc wykorzystać wskazówki zawarte w normie PN-EN ISO 50001:2018  oraz w powiązanych z nią normach:

  • dotyczących wykonania audytów energetycznych (seria PN-EN 16247),
  • ustalania sposobu monitorowania wyniku energetycznego (ISO 50015),
  • zaplanowania podejścia do wskaźników energetycznych (ISO 50006).

 

 

Autor:

 

Magdalena Gawarecka

 

Auditor wiodący QUALITY AUSTRIA POLSKA, konsultant i trener w zakresie systemów zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), energią (ISO 50001) i BHP (ISO 45001).

 

Audytor energetyczny. Stała współpraca z QUALITYAUSTRIA POLSKA w zakresie realizacji auditów oraz szkoleń. Współpraca przy publikacjach z zakresu systemów zarządzania (E-book ISO 9001, E-book ISO 14001, E-book ISO 50001, E-book ISO 45001).

 

 


 

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria