QualityAustria

Bezpieczeństwo informacji w urzędach - świadomość zagrożeń i zapobieganie im

Baza wiedzy


Bezpieczeństwo Informacji w urzędach - świadomość zagrożeń i zapobieganie im

Bezpieczeństwo Informacji w urzędach - świadomość zagrożeń i zapobieganie im

Ataki hackerskie na urzędy

W ciągu kilku ostatnich lat nasiliły się ataki hackerskie na urzędy. Skutkiem owych ataków były zawsze poważne konsekwencje w postaci wycieku istotnych informacji oraz znaczące straty finansowe. Jak podaje Rzeczpospolita z dnia 22.01.2016 r. w artykule: ” Samorządy są wyjątkowo podatne na cyberataki” ubiegłoroczna kontrola NIK wykazała, że 14 z 16 wojewodów nie realizowało obowiązków dotyczących kontroli wykorzystywanych systemów teleinformatycznych.

W tym samym artykule autor Michał Duszczyk powołuje się na analizę przeprowadzoną przez jedną z międzynarodowych firm IT. Wynika z niej, że samorządy w Polsce są dziś z reguły bezbronne w zetknięciuz hakerami. Aż co trzeci urząd nie ma na wyposażeniu podstawowego zabezpieczenia, jakim jest zapora internetowa przed intruzami, czyli tzw. firewall. Średni koszt strat związanych z atakiem hackerskim to 20-60 tys. zł.

 

Świadomość zagrożeń

Optymizmem napawa fakt, że jednostki samorządu terytorialnego są w znacznym stopniu świadome zagrożeń i chcą inwestować np. w: sprzęt zwiększający cyberbezpieczeństwo, oprogramowanie, szkolenia pracowników i usługi doradcze, których celem byłoby zwiększenie bezpieczeństwa w urzędach. Zdaniem eksperta Janusza Kobeszko, gminy powinny co roku przeprowadzać audyt informatyczny, który pokaże słabe punkty zabezpieczeń.

 

Realna pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji

Biorąc pod uwagę wyniki badań i opinie ekspertów jednostka szkoleniowa i certyfikacyjna CIS - Certification & Informations Security Services wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, od których zależy bezpieczny rozwój jednostek, którymi zarządzają, a także naprzeciw potrzebom pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji.

Z jednej strony CIS wspiera bowiem swoich partnerów umożliwiając im udział w szkoleniach.Pozwalają one na pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji i skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Z drugiej – jako jednostka certyfikacyjna - konsekwentnie realizuje zasady solidności i partnerstwa stanowiąc mocne oparcie i będąc mądrym doradcą dla wszystkich tych, którzy w tym obszarze działania potrzebują wsparcia i dobrej rady.

Źródło: Rzeczpospolita, wydanie z dnia 22 stycznia 2016 roku. Opracowano na podstawie artykułu:„Samorządy są wyjątkowo podatne na cyberataki”.
 

 

Niezwykle istotne jest posiadanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom  współczesnego „cyfrowego świata” qualityaustria  wraz ze swoim renomowanym partnerem  CIS - Certification & Information Security Services przygotowała szereg akredytowanych szkoleń  dotyczących powyższych zagadnień.

Więcej informacji  znajduje się na stronie internetowej: qualityaustria oraz CIS - Certification & Information Security Services.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria