QualityAustria

ISO 45001 - czyli bezpieczeństwo i higiena pracy w „pigułce”

Baza wiedzy


Bezpieczeństwo i higiena pracy w „pigułce”, czyli ISO 45001

Bezpieczeństwo i higiena pracy  w „pigułce”, czyli ISO 45001

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać o tym jak ważne jest stosowanie się do zasad BHP w miejscu pracy. Organizacje są zobowiązane do przekazywania swoim pracownikom stosownej wiedzy z tego zakresu. Dlaczego jest to takie ważne? Czy firmy właściwie wywiązują się z tego obowiązku? Co może podwyższyć stan wiedzy pracowników z tego zakresu, a tym samym zmniejszyć skalę wypadków w miejscu pracy oraz zgonów spowodowanych niestosowaniem się do zasad BHP? Co daje wdrożenie ISO 45001 w organizacji?

ISO 45001

Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy  w 2013r. ponad 2 miliony ludzi na świecie zmarło w wyniku nieprawidłowych działań związanych z pracą zawodową lub w wyniku chorób związanych z pracą. Co więcej, Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, IOSH szacuje, że 660 tys. ludzi na całym świecie zapada na chorobę nowotworową właśnie w wyniku nieprawidłowego zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Powyższe dane obrazują skalę problemu. Skłaniają do szukania nowych rozwiązań. Wprowadzania procedur, które wpłyną na polepszenie warunków pracy. Ochronią zdrowie oraz życie pracownika.

ISO 45001

 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadzono szereg norm dotyczących działalności zawodowej człowieka. W zasadzie już jesteśmy w trakcie zmian na tym polu. Istotną zmianą będzie pojawienie się normy ISO 45001, norma ta ma zastąpić inne normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak BS OHSAS 18001, konsekwentnie i PN-N 18001. Norma ta związana z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, które bez wątpienia wpłyną na poprawę warunków pracy oraz zwiększą świadomość społeczną dotyczącą pozytywnych i prozdrowotnych praktyk.

 

Ponadto istotne jest to,  że powyższa norma ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju czy charakteru. ISO 45001 jest projektem opartym już na tzw High Level Structure, na której oparta jest nowa norma ISO 9001 oraz ISO 14001 - pozwoli to na sprawniejszą integrację norm w ramach systemów zarządzania.

Więcej informacji dotyczących normy ISO 45001 można znaleźć na stronie internetowej qualityaustria i qualityaustria-Polska. Ponadto qualityaustria-Polska zaprasza na szkolenia m.in.z zakresu norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

ISO 45001 po polsku

Norma ISO 45001 – komu i po co potrzebne są zmiany w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy? Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, kierownikiem, czy pracownikiem na pewno zależy… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria