QualityAustria

Audity wewnętrzne – jak przeprowadzić ocenę ryzyka wykonalności auditu?

Baza wiedzy


Audity wewnętrzne – jak przeprowadzić ocenę ryzyka wykonalności auditu?

Audity wewnętrzne – jak przeprowadzić ocenę ryzyka wykonalności auditu?

 

Żeby oszacować ryzyka wykonalności auditu, wykorzystaj w tym celu swoją wiedzę w

zakresie zarządzania procesami oraz informacje zawarte (w formie wytycznych) w normie ISO 19011.

 

By oszacować ryzyko wykonalności auditu możesz wziąć pod uwagę trzy obszary:

 

Nasze pozostałe artykuły o auditach wewnętrznych:

Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?
Audity wewnętrzne – jak ocenić skuteczność procesu
Audity wewnętrzne – dlaczego nikt nie chce z Tobą rozmawiać?

 

Informacje do planowania auditu przy ocenie ryzyka wykonalności auditu

 

W ramach informacji, by ocenić czy są wystarczające i odpowiednie, zastanów się czy masz podany cel auditu - czy został on Tobie określony, byś wiedział po co masz realizować audit.

Powinieneś mieć również zdefiniowany zakres auditu, aby wiedzieć czy dotyczy on procedury, procesu, czy też produktu.

Dane auditu musisz zrealizować w odpowiednim obszarze. W związku z tym powinieneś mieć informację dotyczącą miejsca realizacji auditu.

 

Istotnym elementem są również kryteria auditów. To wobec nich będziesz realizował ocenę zgodności. Dlatego też, powinieneś wiedzieć czy audit dotyczy: procedur, instrukcji w danym obszarze, wymagań (np. dla produktu), czy też regulaminów wewnętrznych. Gdy będziesz miał zdefiniowane kryteria auditu, musisz wiedzieć czy w ogóle masz możliwość zapoznania się z tymi dokumentami.

 

Niezbędnym elementem jest też informacja na temat zespołu jakim dysponujesz jako auditor wewnętrzny:

  • czy suma waszych kompetencji pozwoli wam zrealizować audit?

A jednocześnie:

  • czy masz wyznaczoną osobę ze strony audytowanej?
  • z kim będziesz się kontaktował, by planować dalsze działania?

 

 

Ryzyko wykonalności auditu  a współpraca z audytowanym

 

W ramach współpracy z audytowanym, możliwość oceny wykonalności auditu może się opierać na informacji zwrotnej z jego kontaktu:

  • czy masz ze strony audytowanej wszystkie informacje niezbędne na temat realizacji auditu?
  • czy zakomunikowałeś i uzgodniłeś ze stroną auditowaną: zasady auditu, cel, zakres, metody – czy przekazałeś te informacje?
  • czy zdefiniowaliście i wspólnie uzgodnili dostęp do informacji poufnych i zasad tego dostępu?

 

Bardzo ważnym elementem są warunki pracy Twojego zespołu auditowego. To również BHP podczas Twojej pracy oraz fakt,  czy przekazałeś auditowanemu informacje na temat zespołu – czy uzgodniłeś i wyjaśniłeś pełnione role w trakcie auditu m.in. następujących osób: przewodników, tłumaczy, obserwatorów?

 

 

 

Ryzyko wykonalności auditu  a zasoby do przeprowadzenia auditu

 

Ostatnim elementem, który warto rozważyć to zasoby. Zastanów się czy czas, który masz przeznaczony do przeprowadzenia auditu jest adekwatny, to znaczy:

  • czy będziesz w stanie zrealizować cel, przeprowadzić audit oraz
  • czy kompetencje Twojego zespołu są wystarczające do tego żeby takiej oceny dokonać w pełnym obszarze i zakresie tego auditu by zrealizować jego cele.

 

Dla standaryzacji procesu zastanów się również nad tym, czy dla Twojego zespołu auditowego w organizacji, dobrym rozwiązaniem nie będzie wykonanie checklisty – po to, by jednolite podejście auditorów zapewniało właściwą realizację procesów auditów wewnętrznych.

 

 

Szkolenie:

Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

       

Stawiamy na praktykę i aktywne formy. Podczas szkolenia pracujemy na żywych przykładach, które zapadają w pamięć. Wykorzystywane narzędzia trenerskie i praca w zespołach angażuje uczestników pozwalając praktycznie zetknąć się z zagadnieniami dotyczącymi auditu. Poruszamy trudne kwestie w przystępny sposób i pokazujemy możliwe rozwiązania. 


Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy na co dzień auditują Systemy Zarządzania naszych Klientów. To gwarancja, że uzyskujesz aktualną wiedzę z pewnego źródła. Masz też szansę poznać perspektywę osób, które weryfikują stopień zaawansowania Systemu Zarządzania Jakością. 

                                                                                              Szkolenie: Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

 

Napisz lub zadzwoń: 

Dyrektor ds.Rozwoju i Certyfikacji
Michał Kubista
t
el. +48 516 687 768
Email: michal.kubista@qualityaustria.com.pl

 

Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?

  Zacznijmy od szybkiego banalnego pytania: Po co w organizacji przeprowadza się audity wewnętrzne? Odpowiedź: Audit wewnętrzny prowadzimy w celu weryfikacji procesów, zapobieganiu błędów, możliwych nieprawidłowości, zagrożeń i ryzyk. Zgadza… więcej


Audity wewnętrzne – jak ocenić skuteczność procesu

    Jeżeli jesteś audytorem wewnętrznym w organizacji, prędzej czy póżniej jako wiodący auditor otrzymasz zlecenie realizacji auditu procesu i oceny skuteczności tego procesu. W jaki sposób zrealizować tak postawione… więcej


Audity wewnętrzne – dlaczego nikt nie chce z Tobą rozmawiać?

  Początkujący audytorzy, ale i czasem audytorzy o większym doświadczeniu, wskazują jako problem niechęci do auditów ze stron audytowanych. Objawia się to najczęściej brakiem zaangażowania z ich strony, czy też… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria