QualityAustria

Audity wewnętrzne – jak ocenić skuteczność procesu

Baza wiedzy


Audity wewnętrzne – jak ocenić skuteczność procesu

Audity wewnętrzne – jak ocenić skuteczność procesu

 

 

Jeżeli jesteś audytorem wewnętrznym w organizacji, prędzej czy póżniej jako wiodący auditor otrzymasz zlecenie realizacji auditu procesu i oceny skuteczności tego procesu. W jaki sposób zrealizować tak postawione cele auditu?

 

 

 

 

 

Nasze pozostałe artykuły o auditach wewnętrznych:

Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?
Audity wewnętrzne – jak przeprowadzić ocenę ryzyka wykonalności auditu?
Audity wewnętrzne – dlaczego nikt nie chce z Tobą rozmawiać?

 

Jak ocenić skuteczność procesu?

Wykorzystaj do tego schematyczne przedstawienie elementów procesu, które zawarte jest w normie ISO 9001:2015. Jednocześnie uwzględnij modele procesowe, np. model żółwia.

Planując działania auditowe, wykorzystaj kombinacje metod auditu dla uzyskania pełnego obrazu procesu. Zakres informacji, który będzie Ci niezbędny do oceny skuteczności, to:

 • informacje o zdefiniowanych celach dla procesu i ich mierzalności.
 • dane wejściowe do procesu,
 • dane wyjściowe tak jak:
  • produkty,
  • usługi,
  • informacje,
  • dokumentacja,
  • kombinacja powyższych elementów.
 • określone kompetencje personelu, które są okresowo oceniane i na których ewentualnie tworzone są programy rozwoju kompetencji.
 • Określone i nadzorowane maszyny i urządzenia w procesie
 • Narzędzia i oprogramowanie niezbędne do realizacji celów procesu.

 

Zwróć uwagę na udokumentowane informacje wykorzystywane w procesie. Mogą to być:

 • Procedury,
 • Instrukcje,
 • Plany jakości.

Mierniki to dla Ciebie ważny punkt w ocenie procesów, ponieważ z uwzględnieniem ryzyk i szans na realizację celów procesu i postępowanie z ryzykiem i szansami – mierniki celów będą bezpośrednim nośnikiem informacji dla oceny skuteczności procesu.

Jak widzisz, tych informacji jest dość sporo. Zastanów się, (by ustandaryzować postępowanie i nie zapomnieć o żadnych informacjach, które musisz pozyskać) czy nie warto zastosować narzędzia jakim jest lista pytań auditowych.

 

 

 

 

Szkolenie:

Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

       

Stawiamy na praktykę i aktywne formy. Podczas szkolenia pracujemy na żywych przykładach, które zapadają w pamięć. Wykorzystywane narzędzia trenerskie i praca w zespołach angażuje uczestników pozwalając praktycznie zetknąć się z zagadnieniami dotyczącymi auditu. Poruszamy trudne kwestie w przystępny sposób i pokazujemy możliwe rozwiązania. 


Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy na co dzień auditują Systemy Zarządzania naszych Klientów. To gwarancja, że uzyskujesz aktualną wiedzę z pewnego źródła. Masz też szansę poznać perspektywę osób, które weryfikują stopień zaawansowania Systemu Zarządzania Jakością. 

                                                                                              Szkolenie: Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

 

Napisz lub zadzwoń: 

Dyrektor ds.Rozwoju i Certyfikacji
Michał Kubista
t
el. +48 516 687 768
Email: michal.kubista@qualityaustria.com.pl

 

Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?

  Zacznijmy od szybkiego banalnego pytania: Po co w organizacji przeprowadza się audity wewnętrzne? Odpowiedź: Audit wewnętrzny prowadzimy w celu weryfikacji procesów, zapobieganiu błędów, możliwych nieprawidłowości, zagrożeń i ryzyk. Zgadza… więcej


Audity wewnętrzne – jak przeprowadzić ocenę ryzyka wykonalności auditu?

  Żeby oszacować ryzyka wykonalności auditu, wykorzystaj w tym celu swoją wiedzę w zakresie zarządzania procesami oraz informacje zawarte (w formie wytycznych) w normie ISO 19011.   By oszacować ryzyko… więcej


Audity wewnętrzne – dlaczego nikt nie chce z Tobą rozmawiać?

  Początkujący audytorzy, ale i czasem audytorzy o większym doświadczeniu, wskazują jako problem niechęci do auditów ze stron audytowanych. Objawia się to najczęściej brakiem zaangażowania z ich strony, czy też… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria