QualityAustria

ZMIANY KLIMATYCZNE – jakie to ma dla nas znaczenie

ZMIANY KLIMATYCZNE – jakie to ma dla nas znaczenie

ZMIANY KLIMATYCZNE – jakie to ma dla nas znaczenie

W połowie sierpnia 2015 będzie miał miejsce krytyczny fakt: Ludzkość wykorzysta wszystkie zasoby jakie nasza planeta jest w ciągu roku wytworzyć/oddać do użytku człowieka.

Rok 2015 – planowane podpisanie nowej umowy dotyczącej zmian klimatycznych na świecie

Sytuacja obecna

Ocieplenie ma wpływ na klimat we wszystkich częściach świata.  „Zmiana klimatu nastąpiła na skutek działań ludzi i tylko przez nich może być zatrzymana. Przyczynić się do tego musi każde istniejące państwo.” (John Kerry, minister ds. zagranicznych podczas ogłaszania informacji o dołączeniu USA do umowy dotyczącej zmian klimatycznych na świecie.)

Po długoletnich negocjacjach podpisana zostanie w tym roku nowa umowa dotycząca zmian klimatycznych na świecie, która będzie swym zakresem sięgała dalej aniżeli protokół Kioto. Należy jednak pierw spełnić określone wymagania.

 

Przegląd planowanych działań 2015

  • 08.02.2015 – negocjacje dotyczące klimatu w Genewie, prace poprzedzające szczyt klimatyczny 2015
  • 31.03.2015 – termin podania wszystkich celów redukcji CO2
  • 31.05.2015 – przedłożenie projektu umowy dotyczącej zmian klimatycznych na świecie
  • 30.11.2015 – początek szczytu klimatycznego w Paryżu; zawarcie umowy

 

Wnioski

Od roku 2009 istnieją szczyty klimatyczne UNO (z niewiążącymi potwierdzeniami woli państw dotyczącymi wprowadzania zmian). Już w roku 2009 zaplanowano stworzenie nowej umowy, w nawiązaniu do wygasającego w 2012 roku protokołu Kioto. Kryzys gospodarki światowej w roku 2009 miał wielki wpływ na gotowość do ustępstw w sprawie ochrony klimatu. W grudniu 2015 podczas planowanego szczytu w Paryżu powstaną „fundamenty”, do których budowy przyczyniło się w ostatnim roku ok. 190 państw. Wzorując się na protokole Kyoto (obowiązującym już od ok. 18 lat) powstanie światowa umowa regulująca globalną ochronę klimatu  oraz ustanawiająca cele redukcji CO2 wszystkich państw (wiążąca od 2020 roku).

Przed czterema laty państwa porozumiały się co do faktu efektu cieplarnianego w stosunku do okresu przedprzemysłowego. Centralny instrument jakim jest handel emisją dwutlenku węgla w Europie jest poza działaniem opisanym powyżej.
(wyjaśnienie: Obowiązuje podmioty/zakłady produkcyjne, które muszą na każdą tonę emisji CO2 posiadać certyfikat. Podmioty które ograniczyły swoja emisję, mogą sprzedawać certyfikaty; podmioty o większej emisji muszą certyfikat zakupić.)

Bezkrytyczna i „hojna”  sprzedaż certyfikatów doprowadziła do nadpodaży i tym sposobem do załamania cen. Zamiast oczekiwanego poziomu 30 EUR za tonę CO2 obecnie podmioty zobowiązane są zapłacić ok. 7 EUR. Dlatego też system jest dziś nieskuteczny.

W roku 2000 członkowie UN uzgodnili 8 celów na przyszłe lata. W tym roku powinny być one odnowione . W głównym nurcie znajdują się m.in. działania związane ze zmniejszeniem odsetka umieralności dzieci, z czystą wodę pitną.

 

Następstwa i oczekiwania

Zdefiniowany problem :  Im więcej czasu niespożytkowanego, tym droższe stają się konieczne/wymagane środki . Specjaliści obliczyli całkowite koszty inwestycyjne wynoszące 33 biliony euro – do roku 2050.

Państwa rozwinięte przemysłowo powinny wesprzeć państwa rozwijające się (od roku 2020) łączną sumą 100 miliardów dolarów rocznie ( dotychczas jest to ok. 82 miliardów euro) . Sposób w jaki pieniądze oraz obciążenia między państwami będą rozdzielane, będzie dziś zapewne międzynarodowym spornym tematem. Do końca marca 2015 państwa muszą ogłosić, do kiedy i do jakiej ilości mają zamiar zredukować CO2. Następnie będą trwały negocjacje, aż do spotkania w Paryżu. Również Unia Europejska widzi potrzebę działania. Już w październiku 2014 roku wraz z państwami członkowskimi została ustalona redukcja emisji CO2 o 40% ( w porównaniu do roku 2005). W UE udoskonalony zostanie system zarządzania emisjami.

 

Podsumowanie

W 1992 podczas konferencji w Rio, nastąpiło pożegnanie konwencji klimatycznej. Temat zmian klimatycznych jest ściśle związany z wytwarzaniem i zużyciem energii. W roku 2005 Unia Europejska w oparciu o zieloną księgę ustanowiła podstawę do wytycznych dla efektywności energetycznej. (słowo kluczowe: 2020 celów).

 

„Nigdy się nie zauważa , co zostało już zrobione. Widzi się tylko to, co jeszcze pozostało do zrobienia” (Marie Curie) 

 

Autor oryginalnego tekstu

Ing. Wolfgang Hackenauer, MSc

Ing. Wolfgang Hackenauer, MSc
Netzwerkpartner
Produktmanagement Umwelt
Quality Austria

 

tłumaczenie na podstawie: http://www.qualityaustria.com/Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria