QualityAustria

Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych - ekspercki udział w konferencji.

Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych - ekspercki udział w konferencji.

Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych - ekspercki udział w konferencji.

Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych to temat nabierający coraz większego znaczenia. Wytwórcy wyrobów medycznych mogą zarządzać ryzykiem w oparciu o standard ISO 14971. Pojęcie ryzyka w odniesieniu do normy obejmuje prawdopodobieństwo wystąpienia szkody i jej dotkliwość.

 

Norma ta wytycza:

  • proces identyfikacji zagrożeń w odniesieniu do wyrobów medycznych,
  • szacowania i oceny zagrożeń,
  • sterowania ryzykiem,
  • monitorowania skuteczności.

Ten temat był między innymi przedmiotem konferencji organizowanej przez MediPharma Institute. 

Podcza konferencji "Wyroby medyczne - w świetle najnowszych i planowanych zmian" zorganizowanej 28-29 stycznia w Warszawie w Hotelu Hyatt Regency, Manager qualityaustria-Polska Pan Krzysztof Czupryński w swojej pelekcji zawarł informacje dotyczące zarządzania ryzykiem wyrobów medycznych - skierowaną do podmiotów biorących udział w projektowaniu, produkcji, dystrybucji  i użytkowaniu tych wyrobów.

qualityaustria-Polska w obszarach zarządzania ryzykiem realizuje usługi związane z szkoleniami oraz certyfikacją:

 

Krzysztof Czupryński - Quality Austria-Polska

Menedżer Branżowy - Wyroby Medyczne, ISO 13485, Menedżer Regionalny - Centralna i Północna Polska
Krzysztof Czupryński
tel. +48 32 226 60 07
Email: office@qualityaustria.com.pl

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria