QualityAustria

Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Wzrost poziomu zagrożeń w cyberprzestrzeni

Trudno wyobrazić sobie jak wyglądałoby życie współczesnego człowieka, gdyby nie rozwój naukowy. Jednakże postępowi i korzyściom z niego wynikającym od zawsze towarzyszyły nadużycia i straty.

Nie inaczej jest w przypadku rozwoju technologii informacyjnych, dzięki którym obszar działań człowieka poszerzył się o świat wirtualny. Jak przystało na XXI wiek tempo rozwoju w tym obszarze jest zawrotne. Niestety równie dynamiczny jest rozwój przemysłu zarabiającego na cyberprzestępstwach, które są źródłem ogromnych strat dla jednych i ogromnych zysków dla drugich.

W artykule „Poziom cyberzagrożenia jest najwyższy w historii” Michał Duszczyk podaje informację, że w ciągu roku tylko jeden nielegalny program, który potrafi wykorzystać podatność naszych komputerów na wirusy, generuje zysk sięgający ponad 30 mln dolarów. Autor przytacza również opinię eksperta zajmującego się bezpieczeństwem, że sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna. Z  jednej bowiem strony przybywa urządzeń podatnych na sieciowe zagrożenia, z drugiej – rośnie liczba cyberataków przy jednoczesnej niewydolności mechanizmów detekcji wirusów, które nie nadążają za pojawiającym się szkodliwym oprogramowaniem.

 

Kto i dlaczego staje się celem ataków hackerskich

W ostatnim czasie nasiliły się ataki hackerskie na urzędy, kancelarie prawne, czy różnego typu firmy. Z badań wynika, że spośród firm na celowniku hackerów znajdują się przede wszystkim te małe i średnie.

Wybór cyberprzestępców podyktowany jest wielkością potencjalnych zysków, istotnością informacji oraz słabością zabezpieczeń chroniących firmy przed cyberwłamaniami.  I tak, celem cyberataków  stają się bardzo często małe i średnie firmy współpracujące z dużymi koncernami, gdyż stanowią one swego rodzaju furtkę pozwalającą docelowo na dotarcie do zasobów koncernów. 

W odpowiedzi na wzrastający poziom cyberzagrożeń rządy państw UE utworzyły listę sektorów krytycznych, kluczowych z perspektywy ochrony danych osobowych i jednocześnie najbardziej podatnych na działania cyberprzestępców. Należą do nich: branża energetyczna, bankowa, transportowa, finansowa, służba zdrowia, wodociągi oraz dostawcy usług cyfrowych. Zgodnie z wytycznymi unijnymi firmy będą zobowiązane do publicznego informowania o poważnych naruszeniach swoich zabezpieczeń, co w rezultacie może pogarszać ich wizerunek.

 

Czy jesteśmy bezradni wobec cyberzagrożeń?

Wśród osób zarządzających firmami świadomość zagrożeń związanych z cyberwłamaniami jest dosyć duża. Świadomość zagrożeń to jednak nie wszystko. Trzeba wiedzieć jak można sobie z zagrożeniem poradzić, a do tego potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji proponowane przez CIS taką wiedzę zapewniają, a merytoryczna ocena i opieka w ramach przeprowadzanych audytów zapobiegają poczuciu bezradności, które, jak pokazują badania, dotyka sporej grupy przedsiębiorców i menedżerów.

 

Źródło: opracowano na podstawie artykułu „Poziom cyberzagrożenia jest najwyższy w historii”, Rzeczpospolita - wydanie z dnia 05.02.2016 r.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria