QualityAustria

Wyniki ISO Survey 2013

Wyniki ISO Survey 2013

Wyniki ISO Survey 2013

Jak co roku, ISO (International Organization for Standarization) przeprowadziła ankietę dotyczącą certyfikatów systemów zarządzania ISO. Jak prezentuje się sytuacja w zakresie certyfikatów wydanych przez akredytowane jednostki certyfikujące zarówno w Polsce jak i na całym świecie?

Liczba wydanych certyfikatów w Polsce

 

 

Standard

Rok

Wzrost

Wzrost w %

2013

2012

Liczba wydanych certyfikatów

ISO 9001

10527

10105

467

5%

ISO 14001

2220

2014

206

10%

ISO/IEC 27001

307

279

28

10%

ISO 22000

640

659

19

3%

ISO 50001

22

12

10

83%

ISO/TS 16949

538

505

33

7%

 

Widoczny jest wzrost liczby wydanych certyfikatów na zgodność z wszystkimi normami ISO wymienionymi w powyższym zestawieniu. Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej certyfikatów wydano na zgodność z ISO 9001 (10 527). Największy procentowy wzrost widoczny jest w odniesieniu do normy ISO 50001. Wprawdzie wydanych certyfikatów jest niewiele  (jedynie 22) jednak liczba ta powinna w dalszym ciągu wzrastać wskutek uregulowań prawnych narzucanych przez Unię Europejską.

Najczęściej certyfikowane branże w Polsce

Norma

ISO 9001

ISO 14001

ISO/IEC 27001

Branża

Liczba certyfikatów

Branża

Liczba certyfikatów

Branża

Liczba certyfikatów

Maszyny i osprzęt do nich (EAC 18)

883

Metale i wyroby metalowe (EAC 17)

208

Technika informatyczna (EAC 33)

59

Metale i wyroby metalowe (EAC 17)

846

EA 18 Maszyny i osprzęt do nich (EAC 18)

175

Administracja publiczna (EA 36)

175

Handel hurtowy i detaliczny (EAC 29)

626

Wyroby z gumy i plastiku (EAC 14)

124

Urządzenia elektryczne i optyczne (EA 19)
 Inne usługi (EAC 35)

9

 

Certyfikaty na zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 cieszą się największą popularnością w przemyśle metalowym oraz maszynowym. Norma ISO/IEC 27001, ze względu na jej specyfikę, najczęściej wybierana jest przez organizacje prowadzące działalność w zakresie techniki informatycznej oraz administracji publicznej.

 

Liczba wydanych na świecie certyfikatów na zgodność z ISO 9001 oraz ISO 14001

 

Liczba wydanych na świecie certyfikatów na zgodność z ISO 9001 oraz ISO 14001

Największym zainteresowaniem wśród norm ISO cieszą się ISO 9001 oraz ISO 14001. Liczba wydanych certyfikatów w roku 2013 wynosi odpowiednio 1 129 446 (ISO 9001) oraz 301 647 (ISO 14001). W stosunku do roku poprzedniego liczba certyfikatów wzrosła stosunkowo nieznacznie, co nie zmienia faktu, że wciąż przybywa organizacji, które chcę wykazać zgodność z tymi standardami i uzyskać certyfikat.

Liczba wydanych na świecie certyfikatów na zgodność z normami innymi niż ISO 9001 oraz ISO 14001

 

Liczba wydanych na świecie certyfikatów na zgodność z normami innymi niż ISO 9001 oraz ISO 14001

Największy wzrost liczby certyfikatów można zaobserwować w przypadku normy ISO 50001 (aż 116%). Podobny wzrost wystąpił w stosunku do norm ISO 22000, ISO 27001 oraz ISO 13485 (około 15%). Najniższy przyrost w stosunku do roku 2012 wystąpił dla normy ISO/TS 16949.

 

źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.iso.org/iso/iso-survey

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria