QualityAustria

Aktualności

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej (DZ.U. 2016 poz. 831) do 30 września 2017 roku duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do: przeprowadzania audytów energetycznych obejmujących zużycia energii (w budynkach/zespołach budynków, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie) lub wykazania się akredytowanym certyfikatem zarządzania efektywnością energetyczną na zgodność z wymaganiami normy ISO 50001. Niespełnienie ww. obowiązku może skutkować karami finansowymi przewidzianymi Ustawą nawet do 10 % przychodu.

Ustawa nie wyjaśnia niestety wielu kwestii technicznych dla audytu energetycznego, które minimalizowałyby ryzyka niedopełnienia obowiązku. W związku z powyższym Prezes Zarządu Quality Austria-Polska Sp. z o.o. Pan Mirosław Bienioszek przesłał pismo do Ministra Energetyki oraz Urzędu Regulacji Energetycznej w celu uzyskania jasnych wytycznych dotyczących spełnienia wymagań Ustawy

- Odpowiedź otrzymana z Departamentu Energetyki - pobierz załącznik 

 

- Odpowiedź z Urzędu Regulacji Energetycznej - pobierz załącznik

ISO 50001 Urzą Regulacji Energetycznej

Działaniem niebudzącym wątpliwości prawnej jest poddanie się przez przedsiębiorstwo audytowi certyfikacyjnemu na zgodność z wymaganiami normy ISO 50001. W ramach systemu oceny zgodności taka praktyka jest stosowana przez większość dużych organizacji działających w innych krajach europejskich. Uzyskanie akredytowanego certyfikatu na zgodność z wymaganiami normy ISO 50001 jest potwierdzeniem spełnienia wymagań zawartych zarówno w aktach prawnych Unii Europejskiej, jak również w zapisach Ustawy o efektywności energetycznej. Certyfikacja na zgodność z normą ISO 50001 oznacza dla Państwa organizacji inwestycję w przyszłość oraz wpisanie się w nurt najlepszych europejskich praktyk.

 

 

 

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria