QualityAustria

System Zarządzania jako metoda zapobiegawcza. To się opłaca!

System Zarządzania jako metoda zapobiegawcza. To się opłaca!

System Zarządzania jako metoda zapobiegawcza. To się opłaca!

 

System zarządzania jako metoda zapobiegawcza coraz bardziej opłacalny Return on Prevention (RoP)

Coraz częściej prowadzone są dyskusje na temat opłacalności wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Czy nie wystarczyłoby samo spełnianie prawnych wymagań bez wprowadzenia i zarządzania relatywnie wymagającym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

 

 

Wprowadzenie własnego Systemu Zarządzania BHP jest dla każdego przedsiębiorstwa opłacalną inwestycją przynoszącą korzyści pod względem ekonomicznym. System ten jest silnie rozwiniętym systemem prewencyjnym – tzw. „Return on Prevention“ – właśnie ten aspekt powinien być uwzględniany podczas podejmowania decyzji o jego wprowadzeniu do przedsiębiorstwa.
 

Niemieckie odpowiednik ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (DGUV) przeprowadził roczne badanie, w której udział wzięło 261 przedsiębiorstw. Wynik tego doświadczenia jednoznacznie pokazuje, że prewencja z zakresie BHP jest bardzo opłacalna.

„Return on Prevention“ dla Systemu Zarządzania BHP wynosi 2,3. Oznacza to, iż za każde wydane 1 Euro przedsiębiorstwo otrzymuje zwrotnie 2,30 Euro.

 

Według badania czynnikami mogącymi się przyczynić do sukcesu (osiągnięcia dodatniego RoP) to:

 przestrzeganie zasad BHP na wszystkich płaszczyznach przedsiębiorstwa,

uwzględnienie zasad BHP podczas planowania,

regularne ustalenia dotyczące zasad BHP,

koordynacja Systemu Zarządzania BHP poprzez zespół ds. BHP,

udostępnienie szerokiego zakresu informacji dotyczących tematu BHP.

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

Bezpośrednie oddziaływania na przedsiębiorstwo:

zmniejszona ilość wypadków w pracy oraz zagrożeń,

optymalizacja BHP celem zapobiegania nieprawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

      (bezpieczeństwo prawne i organizacyjne),

„Corporate Identity” oraz „image” przedsiębiorstwa,

odpowiedzialność za zarządzanie przedsiębiorstwem,

systematyczne bezpieczeństwo pracy jako część składowa procesów zarządczych,

udoskonalenie relacji z klientami,

jasność celów podczas planowania,

dalsze doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa.

 

Według przeprowadzonych badań przez DGUV wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  i Higieną Pracy jest bardzo opłacalne.

Przypominamy, że na luty 2017 roku zaplanowane jest posiedzenie Komitetu Normalizacyjnego ISO celem procedowania normy ISO 45001 dotyczącej wymagań dla systemów zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracy.Tym sposobem termin publikacji nowej ISO 45001 w drugiej połowie 2017 roku staje się coraz bardziej realny. Norma ISO 45001 będzie zawierała wymagania zbliżone do europejskich wymagań prawnych. Wspólna struktura ISO 45001, ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 ułatwi wprowadzenie systemu w przedsiębiorstwach, które już posiadają systemami. Implementacja systemu zarządzania według ISO 45001 lub poszerzenie istniejących systemów o nową normę przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa prawnego i wsparcia ekonomicznej strony funkcjonowania organizacji.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria