QualityAustria

Śląskie z potencjałem. Inteligentne specjalizacje - konferencja

Śląskie z potencjałem. Inteligentne specjalizacje - konferencja

Śląskie z potencjałem. Inteligentne specjalizacje - konferencja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kwietnia w Sali Obrad Sejmiku Śląskiego odbyła się konferencja  „Śląskie z potencjałem”, zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach we współpracy z władzami województwa śląskiego. Wśród zaproszonych gości był m.in. Mirosław Bienioszek Prezes Zarządu Quality Austria-Polska.

 

Konferencja była  płaszczyzną do dialogu o kierunkach rozwoju Śląska. Celem wydarzenia było przedstawienie przez zaproszonych reprezentantów środowisk gospodarczych własnych doświadczeń oraz rekomendacji dla samorządu województwa przy przygotowywaniu planów rozwoju naszego regionu na lata 2021-2027.

 

Z fotorelacji magazynu Europerspektywy

 

Tematem przewodnim konferencji były: ekologia i ochrona środowiska, zaawansowane technologie w służbie przemysłu i człowieka, branża motoryzacyjna, przemysł lotniczy na Śląsku oraz kierunki zmian w górnictwie.  

Zbiór wniosków, rekomendacji i konkluzji powstałych podczas konferencji będzie stanowić merytoryczny fundament do stworzenia i opracowania dokumentu w formie raportu dla zarządu województwa śląskiego.

 

Z fotorelacji magazynu Europerspektywy

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria