QualityAustria

Seminarium informacyjno-szkoleniowe: Obowiązkowy audit energetyczny w przedsiębiorstwie czy norma ISO 50001

Seminarium informacyjno-szkoleniowe: Obowiązkowy audit energetyczny w przedsiębiorstwie czy norma ISO 50001

Seminarium informacyjno-szkoleniowe: Obowiązkowy audit energetyczny w przedsiębiorstwie czy norma ISO 50001

 

 

Po raz pierwszy szkolenie, na które wszyscy czekali!

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium inormacyjno-szkoleniowym pt.

"Obowiązkowy audit energetyczny w przedsiębiorstwie czy norma ISO 50001 ?"

 

 

Cel szkolenia:

  • Przygotowanie wybranych pracowników do obowiązków wynikającej z nowej Ustawy o efektywności energetycznej.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy ułatwiającej podjęcie decyzji o wyborze optymalnego dla Przedsiębiorstwa sposobu wywiązania się z narzuconych obowiązków poprawy efektywności energetycznej czyli wybór pomiędzy: 
    • sporządzeniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa, 
    • sporządzenie audytu w ramach systemu zarządzania środowiskiem,
    • wdrożeniem systemu zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001,
    • wdrożeniem systemu ISO 14001 lub EMAS. .

 

Największą wartością tego szkolenia są prelegenci:

Włodzimierz Bagiński – właściciel firmy PROTON, specjalista ds. kompensacji, jakości energii elektrycznej i pomiarów.

Mirosław Czarnik - Prezes Górnośląskiego Parku Przemysłowego, właściciela budynku Goeppert-Mayer.

Magdalena Gawarecka – audytor energetyczny, menadżer ds. efektywności energetycznej i środowiska w Qualityaustria Polska sp. z o.o., auditor wiodący ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, trener.

Maciej Mierzejewski – audytor energetyczny, Certyfikowany Audytor ds. Energetyki oraz Certyfikowany Ekspert ds. Energetyki (CEE) w Programie NF, redaktor portalu www.audytoenerg.pl.

Jan Surówka – audytor energetyczny instalacji przemysłowych z wieloletnim doświadczeniem, specjalista od audytów systemów technicznych, w tym układów pompowych, układów sprężonego powietrza oraz świadectw efektywności energetycznej - białych certyfikatów, efektywności energetycznej budynków, trener efektywności energetycznej.

 

Jakich firm dotyczą zagadnienia omawiane na szkoleniu ?

Szkolenie dotyczy dużych przedsiębiorstw zatrudniające ponad 250 pracowników i o obrocie w 2015 roku ponad 204 mln zł oraz wszystkich zainteresowanych zmniejszeniem zużycia energii i kosztów z tym związanych.

 

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu ?

Szkolenie adresowane jest do zarządów przedsiębiorstw i osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią oraz pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego.

 

Jedyna okazja na „dotknięcie“ działającego układu trigeneracji w budynku biurowym !

Będzie to możliwe podczas zwiedzania jedynego w Europie kontynentalnej niskoenergetycznego budynku biurowego Geppert-Mayer, zaprojektowanego zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego. Jest przykładem skomplikowanego układu wysokoefektywnego systemu alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło oraz racjonalnej gospodarki wodnej i energetycznej.

 

W ramach szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi: 

dużą porcję praktycznej wiedzy w tym materiały szkoleniowe,
zwiedzanie niskoenergetycznego budynku biurowego z układem trigeneracji,
dyplom uczestnictwa w szkoleniu, 
fakturę.
Ponadto: przerwy kawowe, lunch, dyskusje kuluarowe. 

 

Program szkolenia: do pobrania (.pdf)

Formularze zgłoszeniowe:   formularz (.pdf)Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria