QualityAustria

Rola pioniera – Technosert Electronic

Rola pioniera – Technosert Electronic

Rola pioniera – Technosert Electronic

 Technosert, pierwsze w całej Austrii przedsiębiorstwo zajmujące sie elektroniką oraz jako trzecie w Górnej Austrii certyfikowane przedsiębiorstwo  przez jednostkę certyfikacyjną Quality Austria, spełnia wymagania względem zarówno normy ISO 9001:2015 jak i ISO 14001:2015.

Przedsiębiorstwo Technosert Elektronic zrealizowało „przejście na nowe normy” w ramach corocznego auditu nadzorczego. Technosert Electronic posiada certyfikat dla systemu zarządzania jakością już od w roku 1994, w którym to roku przeprowadzony został audit dla normy ISO 9001. Ocena zgodności względem ISO 14001 została przeprowadzona w roku w roku 2005.

We wrześniu 2015 roku zostały opublikowane pierwsze rewizje europejskich norm. W trakcie rozwoju norm ISO,  standardy zostały dopasowane do zmienionych wymagań kompleksowego i dynamicznego otoczenia biznesowego. Efektywność systemów zarządzania dzięki temu ma dużą szansę wzrostu.

Dnia 1 oraz 2 lutego 2016 roku, grupa pod kierownictwem menadżera jakości Jurgena Freynhofer, zmierzyła się z surową ocena przeprowadzoną przez Quality Austria. Auditorzy, w ciągu 2- dniowego procesu auditu,  w szczególności zwrócili uwagę na zarządzanie ryzykiem, wewnętrzny jak i zewnętrzny kontekst przedsiębiorstwa, zarządzanie wiedzą oraz przywództwo i strategię przedsiębiorstwa.

 

"Nie tylko służbom zarządzania jakością, ale również wszystkim kolegom i koleżankom należą się wyrazy uznania za doskonałe wyniki oraz znakomitą wiedzę”.

 

Źródło: http://factorynet.at/a/vorreiterrolle-fuer-die-technosert-electronicQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria