QualityAustria

Relacja z konferencji Nowoczesny samorząd - gwarancją rozwoju regionu

Relacja z konferencji Nowoczesny samorząd - gwarancją rozwoju regionu

Relacja z konferencji Nowoczesny samorząd - gwarancją rozwoju regionu

Nowoczesny samorząd - gwarancją rozwoju regionu - to temat przewodni konferencji, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć w dniu 20 lutego 2015r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Organizatorzy, czyli Jurajsko Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski i Fundacja Fortis oraz Partnerzy konferencji zaprosili prezydentów, starostów, wójtów i sołtysów okolicznych miast i wsi. Przybyło ponad 50 osób. Konferencje uświetnił gość honorowy - Poseł do Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek.

Program tworzyło 4 prelegentów - praktyków biznesu oraz ekspertów w swoich dziedzinach.

O korzyściach związanych z wdrożeniem i certyfikowaniem międzynarodowych standardów ISO w jednostkach samorządowych względem wymagań stawianych przez Krajowe Ramy Interoperacyjności mówił nasz przedstawiciel - Michał Kubista - Dyrektor Marketingu, Działu Szkoleń i Rozwoju - w swoim wystąpieniu ,,Skuteczny urząd - jak wykorzystać standardy międzynarodowe do spełnienia wymagań stawianych wobec administracji".

Do Partnerstwa Publiczno - Prywatnego zachęcał dr Marek Gramlewicz, który w swoim wystąpieniu ,,Nie ma innej drogi niż PPP" pokazał uczestnikom konferencji w jasny i czytelny sposób zalety i wady współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej a prywatnymi przedsiębiorstwami. Chodzi w niej o przekazanie podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym - związanego z budową lub modernizacją niezbędnej infrastruktury, a także jej zarządzaniem i utrzymaniem.

Na temat ,,Rekrutacji pracowników samorządowych traktowanej jako skuteczne narzędzie podnoszenia jakości kadr w urzędach" mówił dr Paweł Klimek, który mówił skuteczność narzędzi związanych z podnoszeniem jakości kadr w urzędach przy rekrutacji pracowników samorządowych.

Adam Raszka - ekspert Fundacji Fortis - w niezwykle energiczny i motywujący sposób nawiązał do poprawy standardów pracy pracowników urzędów na bazie procedur w celu zaspokajania potrzeb lokalnego biznesu, obniżenia bezrobocia i podniesienia zaufania społecznego do urzędnika. Przekonywał o świadomości urzędników z misji służenia społeczeństwu oraz efektywnym wykorzystywaniu czasu pracy. (,,Podnoszenie standardów pracy pracowników urzędów na bazie procedur - celem podniesienia zaufania społecznego do urzędnika")

Na zakończenie uczestnicy konferencji wymienili się spostrzeżeniami w zakresie omawianych tematów, zaś podsumowania konferencji dokonał były Premier RP oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

Spotkanie uświetnił występ Licealnego Chóru Kameralnego „Tutti” z Zawiercia pod dyrekcją Barbary Czajkowskiej, który wykonał hymn państwowy oraz hymn unijny.

Patronat honorowy nad konferencją pełnili Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona oraz Prezydent Miasta Zawiercie Witold Grim.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria