QualityAustria

Quality Austria - poszerzamy zakres posiadanej akredytacji o FSC

Quality Austria - poszerzamy zakres posiadanej akredytacji

Quality Austria - poszerzamy zakres posiadanej akredytacji

Quality Austria poszerzamy zakres posiadanej akredytacji

Mamy przyjemność poinformować, że od 29 stycznia 2015 roku Quality Austria posiada akredytację ASI (numer akredytacji FSC-ACC-043) do certyfikowania na zgodność z FSC CoC®.

Certyfikat Akredyttacji FSC

 

W 1993 Forest Stewardship Council (FSC) została ustanowiona przez organy ochrony środowiska, przedstawicieli krajowych grup etnicznych i firm działających w leśnictwie i przemyśle drzewnym jako światowa, niezależna organizacja non-profit. FSC jest organizacją zrzeszającą podmioty fizyczne i prawne.

 

Do kogo skierowana jest certyfikacja wg FSC CoC?

 • tartaki,
 • przemysł przetwórstwa drewna,
 • producenci mebli,
 • stolarze,
 • organizacje handlujące drewnem,
 • przemysł i handel papierniczy,
 • drukarnie, wydawnictwa i introligatornie.

 

FSC ustaliła dziesięć zasad certyfikacji przemysłu drzewnego, które obowiązują na całym świecie. Między innymi niezbędne są następujące elementy:

 • zgodność z zasadami i wymaganiami standardu FSC, zgodność z prawem pracy i zasadami ochrony zdrowia,
 • poszanowanie praw własności oraz praw użytkowania i czerpania korzyści,
 • starania o nawiązanie, zachowanie i utrzymanie relacji ze społecznością lokalną,
 • zachowanie wysokiej jakości drewna,
 • uregulowane zasady wyrębu,
 • określone zasady regeneracji zasobów,
 • ustanowienie rezerwatów,
 • dokumentacja i planowanie kontroli,
 • zachowanie ochronnych obszarów leśnych,
 • utrzymanie bioróżnorodności.

 

Jakie wymagania stawiane są w certyfikacji łańcucha kontroli pochodzenia produktu (FSC CoC)? 

 • udokumentowanego systemu kontroli,
 • potwierdzenia odbioru towarów,
 • oddzielania i / lub znakowania otrzymanych towarów certyfikowanych i niecertyfikowanych,
 • nieusuwalnego oznakowanie produktu,
 • identyfikacji certyfikowanych towarów wysyłanych,
 • prowadzenia księgowości.

 

Po pomyślnym zakończeniu certyfikacji FSC certyfikat CoC może być przyznawany na pięć lat.

Certyfikaty FSC CoC są rozpoznawane na międzynarodową skalę.

 

W ramach certyfikacji kontroli pochodzenia produktu qualityaustria-Polska oferuje:Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria