QualityAustria

Quality Austria - kompetencje w realizacji procesu auditu

Quality Austria - kompetencje w realizacji procesu auditu

Quality Austria - kompetencje w realizacji procesu auditu

TIME FOR QUALITY - No Quality, No Business

Szanowni Państwo!

Doskonalenie jest dziś już tak naturalnym aspektem w biznesie, że chyba nikt nie podejmie polemiki o jego zasadności. Dotyczy to również, a może przede wszystkim jednostek certyfikujących. 

qualityaustria zawsze przykładała ogromną wagę do procesu auditów certyfikacyjnych. Zdajemy sobie sprawę jak bardzo istotnym jest to dla nas i dla naszych Klientów. Państwa oczekiwania co do podejścia auditorów, ich kompetencji i doświadczenia -  są zrozumiałe. Wiemy iż tylko dbając o najwyższą jakość naszych działań, będziemy partnerem. Również pobudką do działań dla nas są rewizje standardów - musimy i chcemy się doskonalić wraz z doskonaleniem wymagań i wytycznych dla systemów zarządzania.

Realizując powyższe idee, chcemy Państwa poinformować o podwyższeniu kompetencji personelu qualityaustria - realizującego procesy auditów. Uznaliśmy iż kwalifikacje auditorów na podstawie ukończenia szkolenia Auditora Wiodącego ISO 9001 czy też pokrewne rejestrowane np. w IRCA (Register International Register of Certificated Auditors) - nie są dla nas wystarczające. Stawiamy poprzeczkę dużo wyżej. By zostać powołanym auditorem systemów zarządzania w qualityaustria, kandydat musi sie legitymować szkoleniami akredytowanymi w ramach programów akredytacyjnych  w obszarze certyfikacji osób, które są równoważne ze szkoleniami EOQ (European Organisation for Quality). 

Z powyższych względów wszyscy Auditorzy powołani przez qualityaustria muszą posiadać takie same kompetencje do przeprowadzania auditów bez względu na kraj w którym realizują procesy auditu. Auditorzy. którzy nie spełniają powyższych wymagań muszą uczestniczyć w specjalnym programie kwalifikacyjnym - podnoszącym ich kompetencje - i ukończyć program secjalnym egzaminem.

Informacją tą pragniemy zwrócić uwagę nie tylko na kompetencje auditorów qualityaustria, ale również na fakt iż certyfikaty naszej jednostki certyfikacyjnej posiadają odpowiedni wymiar prestiżu i dumy dla każdej organizacji który taki certyfikat otrzymała. Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria