QualityAustria

Przyznanie Certyfikatu Systemu Zarządzania dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie

Przyznanie Certyfikatu Systemu Zarządzania dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie

Przyznanie Certyfikatu Systemu Zarządzania dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie

Z dniem 1 października 2015 r. Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie Sp. z o.o. otrzymał Certyfikat potwierdzający wdrożenie, stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2004.  Jednocześnie  Szpital pomyślnie ukończył proces recertyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008, który funkcjonuje w placówce już 11 lat.  Certyfikaty posiadają trzyletni okres ważności. Firmą audytującą Szpital była Quality Austria - Polska z siedzibą w Mikołowie.

- W związku z dalszym rozwojem Szpitala pojawiła się uzasadniona potrzeba wdrożenia kolejnego systemu zarządzania związanego z ochroną środowiska, tworząc tym samym w placówce Zintegrowany System Zarządzania. Opracowano niezbędną dokumentację oraz podjęto starania celem dostosowania Szpitala do wymagań środowiskowych. Personel poddany został szkoleniom, przeprowadzono audyty zewnętrzne. Wynikiem wszystkich prac była gotowość naszej placówki do rygorystycznej i niezależnej oceny zewnętrznej, zakończonej przyznaniem certyfikatów – tłumaczy Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala św. Józefa Sp. z o.o.

- W przypadku wymagań normy ISO 9001 uzyskanie pozytywnej opinii przez komisję certyfikacyjną potwierdza skuteczność funkcjonującego systemu zarządzania jakością, co stanowi gwarancje dla pacjenta i innych klientów placówki, że ich wymagania, potrzeby i oczekiwania odnośnie usługi są spełnione.   Natomiast uzyskanie certyfikatu z zakresu ISO 14001 potwierdza, że nasz Szpital prowadzi działalność w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialnością za środowisko w swoim otoczeniu – dopowiada Władysław Perchaluk. Jak wyjaśnia, w przypadku placówki kontroli podlegały przede wszystkim zidentyfikowane przez Szpital aspekty środowiskowe związane z utylizacją odpadów medycznych,  jakością powietrza oraz zużycia mediów.

- Uzyskanie tych certyfikatów świadczy nie tylko o tym, że nasz Szpital spełnia odpowiednie standardy jeśli chodzi o  opiekę medyczną, ale także spełnia normy w dziedzinie ochrony środowiska. Placówki służby zdrowia, które posiadają certyfikowane systemy zarządzania uzyskują dodatkowe punkty przy kontraktowaniu usług medycznych z NFZ. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 pozwala nam również ubiegać się o wsparcie finansowe z  Banku Ochrony Środowiska na inwestycję w energię odnawialną zaznacza Dyrektor Szpitala.

- Podstawowym zadaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego o wymagania normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne - w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Idea zrównoważonego rozwoju obejmuje nie tylko obszar szpitala ale również i dalsze otoczenia czyli naszą gminę i powiat. Tym samym Szpital wpisuje się w strategię ochrony środowiska opracowaną i wdrożoną przez mikołowskie władze samorządowe. Włożyliśmy wiele starań, aby system ten zaczął przynosić korzyści naszej placówce i jej otoczeniu. Przed nami jeszcze dużo pracy w doskonalenie działań i edukację proekologiczną w trosce o nasze środowisko naturalne – podkreśla Władysław Perchaluk – a za trzy lata Szpital nasz zmierzy się  z wdrożeniem nowych, dużo bardziej restrykcyjnych wymogów znowelizowanych norm ISO 9001 i 14001.

Dorota Wójcik, Pełnomocnik ds. ZSZ

Zdjęcie - Bogusław Jastrzębski

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria