QualityAustria

Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem wg ISO 31000

Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem wg ISO 31000

Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem wg ISO 31000

Podobnie jak w futbolu najlepszą obroną jest atak, tak w biznesie najskuteczniejszą formą minimalizacji ryzyka jest aktywne zapobieganie. W dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu do zarządzania ryzykiem nie wystarczy już tylko intuicja: ta była dobra w minionej już dawno epoce pionierów. Obecnie potrzebne są profesjonalne narzędzia i kompetentne wsparcie. qualityaustria, jednostka rozwijająca nowoczesne kierunki certyfikacji na bazie wieloletniej tradycji, może zapewnić Ci profesjonalną usługę w zakresie zarządzania ryzykiem biznesu poprzez certyfikację wg standardu ISO 31000.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 

Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem

12 - 13 czerwiec 2014r. - Warszawa

 

CEL SZKOLENIA

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać wymagania standardu ISO 31000 w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki zarządzania i dbać o doskonalenie systemu.


ODBIORCY SZKOLENIA

 • Menadżerowie operacyjni, wnoszący istotny wkład do zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Osoby chcące kształcić w zakresie zarządzania ryzykiem


ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Podstawy zarządzania ryzykiem
 • Przegląd ram prawnych i standardów
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka
 • Branżowe przetwarzanie wybranych kategorii ryzyka
 • Projektowanie i wykorzystanie narzędzi analizy ryzyka, oceny ryzyka i kontroli
 • Organizacja wewnętrzna i zadania
 • Zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania
 • Ustanowienie systemu zarządzania ryzykiem
 • Informacyjne systemy zarządzania ryzykiem
 • Kryzys – jak się na niego przygotować i jak w nim działać
 • Matrix – ryzyko
 • Ćwiczenia
 • Test sprawdzający


CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin


DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Pełnomocnika ds. zarządzania ryzykiem”.


CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

 

Formularz zgłoszeniowy

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria