QualityAustria

PEFC - Bądź pewny swoich dostawców.

PEFC - Bądź pewny swoich dostawców.

PEFC - Bądź pewny swoich dostawców.

"Dlatego dbamy o naszych dostawców. Wszystkich znamy po imieniu, bo jest ich tylko kilkuset. Utrzymujemy z nimi bliski kontakt, a co roku audytujemy ich gospodarstwa, by wspólnie utrzymać najwyższą jakość"

Powyższy cytat pochodzi z wizji jednego z producentów funkcjonującego na rynku spożywczym.  Znakomity przykład spełnienia wymagania normy ISO 9001 w zakresie utrzymywania relacji z dostawcami jaki i krok w przyszłość i wymagania nowej wersji ISO 9001:2015. Wspólne utrzymanie jakości – to obszar, który wymaga czegoś więcej niż tylko finansowo - księgowe rozliczenia z dostawcami, to wspólna praca nad jakością. Można postrzegać to jeszcze inaczej - to obszar wspólnej pracy, gdzie za wynik końcowy odpowiada producent wprowadzający produkty do obrotu na rynek.

Wkraczamy w ten sposób niewątpliwie w obszar odpowiedzialności. Oczywiście wiele możemy zawrzeć w umowach z dostawcami, a nawet powinniśmy przecież to są elementy wymagane w zakresie zarządzania jakością ale i obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem czy też ciągłością działania. Jednakże w wielu przypadkach do pomocy mamy jeszcze jedno narzędzie systemu zarządzania jakością, jest nim audit. Przeprowadzanie weryfikacji ustaleń, doskonalenie procesów współpracy, ustalanie poziomu jakości to realizacja auditów dostawców inaczej zwanymi audytami II strony – powszechnie już dzisiaj stosowana. Niektóre branże, jak motoryzacja, przemysł spożywczy doprowadziły do wysokiej skuteczności tych działań dbając w ten sposób o swój poziom jakości produkcji, produktów, czy też wizerunek marki. Również w wielu przypadkach realizację auditów II strony zleca się innym organizacjom. Pozytywnym aspektem takich praktyk jest pełne zachowanie niezależności i obiektywności w procesie auditu, wraz z zapewnieniem pełnych kompetencji personelu wykonującego audity.

Quality Austria – Polska wychodząc naprzeciw takim potrzebom rynku, stawia do Państwa dyspozycji fachową kadrę auditorów i ekspertów. Realizacja ekspertyz i auditów przebiega z pełnym zachowaniem zasad bezstronności i niezależności jaką winniśmy się cechować.

Zapraszamy do wspólnego „utrzymywania najwyższej jakości” i kontaktu z naszym działem certyfikacji.

Dział Certyfikacji
Kierownik ds. Certyfikacji
Tomasz Rychły
Tomasz Rychły Quality Austria-Polska

tel. +48 501 770 329
Email: tomasz.rychly@qualityaustria.com.pl

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria