QualityAustria

Ogromna kradzież w cyberprzestrzeni

Ogromna kradzież w cyberprzestrzeni

Ogromna kradzież w cyberprzestrzeni

Ogromna kradzież w cyberprzestrzeni

 

Hakerzy atakują urzędy w Polsce. Pięć z nich okradli na  łączną sumę 2,1mln zł. Jednym z nich był Urząd Miejski w Jaworznie. Niestety, ilość ataków w cyberprzestrzeni wzrasta. Hakerzy włamują się np. do kont internetowych czy systemów bankowych.

Qualityaustria wraz ze swoim renomowanym partnerem  CIS - Certification & Information Security Services przygotowała szereg akredytowanych szkoleń  dotyczących wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji.

27-28 sierpnia 2015 - SKUTECZNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

7-8 września 2015 - AUDYT ZGODNOŚCI WG NORMY PN-ISO/IEC 27001:2013

7-10 września 2015 - MANAGER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

17-18 września 2015 - KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI WYNIKAJĄCA Z KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

Jak pokazuje powyższy przykład - w dobie społeczeństwa cyfrowego wiedza z tego zakresu okazuje się bezcenna.

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria