QualityAustria

Nowy rok - nowe ISO 9001

Nowy rok - nowe ISO 9001

Nowy rok - nowe ISO 9001

Prowadzona rewizja  ISO 9001 zmierza  już ku końcowi. Obecny stan prac pozwala na stwierdzenie, że standard zostanie wydany jak planowano jesienią 2015.

Projekt w swojej obecnej formie nie ulegnie już znaczącym zmianom spowodowanym np. nową koncepcją. Najbardziej znaczące zmiany już zostały wprowadzone i uzgodnione w swoim zakresie.

Okres przejściowy dla nowej wersji normy ISO 9001 zostanie ustalony na 3 lata. Oznacza to, że certyfikaty, które zostały wystawione na zgodność z ISO 9001:2008, – o ile norma zostanie wydana we wrześniu 2015r. – utracą swoją ważność we wrześniu 2018r. Do tego czasu należy wprowadzić zmiany w systemach zarządzania dostosowując je do wymagań nowej wersji normy. Oznacza to również, że do tego czasu wszystkie wymagania muszą zostać zweryfikowane i potwierdzone  przez jednostkę certyfikującą poprzez przeprowadzenie auditu certyfikującego lub auditu ponownej certyfikacji.

Istotne obszary zmian wprowadzone nową wersja normy, np. takie jak podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem, koordynacja w obszarach strategicznych elementów zarządzania organizacją czy tez wiedzą wymagają  przemyślanych działań w implementacji lub ewolucji obecnych systemów zarządzania. Dlatego też jest dobrym rozwiązaniem  już obecnie zaczerpnięcie informacji o przedmiocie zmian i przystąpienie do prac związanych z dostosowaniem systemów zarządzania jakością do „nowych wymagań normy”.

Tak jak i w poprzednich rewizjach standardu zakres zmian koniecznych do dokonania w systemach zarządzania jakością funkcjonujących w organizacjach będzie zależał od stopnia dojrzałości tychże systemów. W wielu systemach już funkcjonują np.  elementy zarzadzania ryzykiem, lub nawet zaimplementowane i zintegrowane procesy zgodnie z  normą ISO 31000 „Zarządzanie ryzykiem, Zasady i wytyczne.” Każda organizacja w sposób indywidualny musi podejść do procesu zmian w swoim systemie zarządzania, realizując go samodzielnie lub z wsparciem Quality Austria wykorzystując kompetencje i doświadczenie auditorów.

 

źródło: http://www.qualityaustria.com/Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria