QualityAustria

Najbliższe szkolenia - MARZEC

Najbliższe szkolenia - MARZEC

System Zarządzania Jakością:

Poniżesz szkolenia są już nieakualne. Zapoznaj się z naszymi aktualnymi szkoleniami z Systemu Zarządzania Jakością

7 marzec 2014, Warszawa - Działania korygujące i zapobiegawcze - doskonalenie w systemie zarządzania jakością wg normy ISO 9001

24 - 25 marzec 2014, Mikołów - Specjalista ds. systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001

20 - 21 marzec 2014r., Mikołów - EN-1090 Certyfikacja wytwóców konstrukcji stalowych - wymagania normy

24 marzec 2014r., Warszawa - Wymagania prawne dla wyrobów medycznych

Przemysł motoryzacyjny:
Poniższe szkolenia są już nieaktulane. zapznaj się z naszymi aktualnymi szkoleniami dla motoryzacji

10 - 11 marzec 2014r., Mikołów - Problem solving - narzędzia jakości

27 - 28 marzec 2014r., Mikołów - Raport 8D
 

System Zarządzania Środowiskowego:

Poniższe szkolenia są już nieaktulane. zapoznaj się z naszymi aktualnymi szkoleniami z Systemu Zarządzania Środowiskowego

6 marzec 2014r., Warszawa - Gospodarowanie odpadami

17 - 18 marzec 2014r., Mikołów - Specjalista ds. systemu środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001

3 - 5 marzec 2014r., Warszawa - Auditor wewnętrzny w systemie zarządzania środowieskowego wg normy ISO 14001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności:

Poniższe szkolenia mogą być już nieaktulane. Zapoznaj się z naszymi aktualnymi szkoleniami z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

7 marzec 2014r., Mikołów - Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)

13 - 14 marzec 2014r., Mikołów - ISO 22000 - zasady, wdrażanie, funkcjonowanie

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

Poniższe szkolenia mogą być już nieaktulane. Zapoznaj się z naszymi aktualnymi szkoleniami z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

6 marzec 2014r., Mikołów - Ocena ryzyka zawodowego - metodologia oceny

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

Poniższe szkolenia mogą być już nieaktulane. Zapoznaj się z naszymi aktualnymi szkoleniami z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji

11 - 14 marzec 2014r., Warszawa - Manager Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 - szkolenie akredytowane

17 marzec 2014r., Warszawa Jakie zmiany i podejście wnoszą nowe rewizje norm ISO 27001:2013 i ISO 27002:2013?

20 - 21 marzec 2014r., Kraków - Zarządzanie usługami w obrębie IT na podstawie ISO 20000

24 - 25 marzec 2014r., Warszawa - System bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia zgodny z wymaganiami ISO 27799:2010Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria