QualityAustria

Najbliższe szkolenia - MAJ

Najbliższe szkolenia - MAJ

Najbliższe szkolenia - MAJ

System Zarządzania Jakością:

12 - 13 maj 2014r., Poznań - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001

23 maj 2014r., Mikołów - EN-1090 Certyfikacja wytwórców konstrukcji stalowych - wymagania dla zakładowej kontroli produkcji

26 - 27 maj 2014r., Mikołów - Lean manufacturing - metodologia i wdrożenie
 

Przemysł motoryzacyjny:

15 - 16 maj 2014r., Poznań - APQP - zaawansowane planowanie, PPAP - zatwierdzanie części do produkcji
 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności:

19 - 20 maj 2014r., Warszawa - System IFS (wersja 6), BRS (wersja 6). Wymagania klientów sieciowych dla branży spożywczej
 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

5 - 7 maj 2014r., Warszawa - Auditor wewnetrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS / PN-ISO 18001
 

Zintegrowane Systemy Zarządzania

28 - 30 maj 2014r., Katowice - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania

 

Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania

29 - 30 maj 2014r., Warszawa - Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem wg ISO 31000

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

5 - 6 maj 2014r., Mikołów - Audyt zgodności wg normy PN-ISO/IEC 27001:2008

9 maj 2014r., Mikołów - Jakie zmiany i podejście wnoszą nowe rewizje norm ISO 27001:2013 i ISO 27002:2013

12 - 13 maj 2014r., Warszawa - Zarządzanie usługami w obrębie IT na podstawie ISO 20000

15 - 16 maj 2014r., Warszawa - Zarządzanie ryzykiem w procesach związanych z bezpieczeństwem informacji na podstawie ISO 31000

19 - 22 maj 2014r., Mikołów - Manager Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 - szkolenie akredytowane

26 - 28 maj 2014r., Mikołów - Auditor Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 - szkolenie akredytowane

 

Zapraszamy do współpracy!

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria