QualityAustria

Manager Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane

Manager Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane

Manager Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane

          Nieustannie rosnąca liczba pracowników zajmujących stanowiska kierownicze uświadamia sobie jak ważna jest ochrona danych firmy i jej klientów. Na rynku staje się normą, że świadczące usługi podmioty i dostawcy zapewniają swoim klientom wysoki poziom bezpieczeństwa informacji. Dlatego ze względu na stale pojawiające się nowe i coraz bardziej złożone wymogi dotyczące bezpieczeństwa, firmy potrzebują kompleksowo zorientowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przy pomocy którego można nie tylko bezpieczeństwo to osiągać ale również je monitorować i nieustannie doskonalić.

         Jednak sam system zarządzania to nie wszystko. Firmy potrzebują wykwalifikowanej kadry managerskiej, która będzie dbać o ustanowienie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), jak również będzie pełnić rolę pośredników pomiędzy najwyższym kierownictwem a poziomem operacyjnym działalności.

         Wychodząc naprzeciw tym potrzebom qualityaustria-Polska we współpracy z firmą CIS – Certification & Information Security Services Sp. z o. o. serdecznie zaprasza Państwa na akredytowane szkolenie:

 

Manager Bezpieczeństwa Informacji

20 - 23 październik 2014r. - Warszawa

 

Cel szkolenia

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą znać procesy i wymagania związane z realizacją norm ISO 27001 i ISO 27002 w przedsiębiorstwie i ich praktycznym zastosowaniem.


Odbiorcy szkolenia

 • Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i zagadnień informacyjnych.
 • Kadra kierownicza, a w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, w tym pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych, administratorzy danych osobowych (ABI), oficerowie bezpieczeństwa.


Program szkolenia

MODUŁ I - NORMY ISO 27001 / ISO 27002

 • Wprowadzenie do systemu SZBI
 • Cel i zakres systemu wg ISO 27001
 • Cele realizacji źródeł normatywnych wymagań bezpieczeństwa
 • Wytyczne wdrożenia wg ISO 27002
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Opis:

Głównym tematem Modułu I jest omówienie Międzynarodowego Standardu ISO/IEC 27001, stanowiącego nie tylko podstawę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale będącego także odpowiednim przewodnikiem dla wdrożenia standardu ISO/IEC 27002, we wszystkich ważnych obszarach przedsiębiorstwa (m.in. w polityce bezpieczeństwa, zarządzaniu ryzykiem, planowaniu ciągłości biznesowej i audycie wewnętrznym). W ciągu 2 dni uczestnicy  kursu poznają najważniejsze podstawy systemu bezpieczeństwa informacji, jak również zostaną zapoznani z ogólnymi aspektami dotyczącymi organizacji, technologii i zarządzania procesami. Praktyczne przykłady przytaczane przez trenera podczas kursu pomogą uczestnikom  zobrazować jak samodzielnie wdrożyć to czego nauczyli się podczas szkolenia.

Cel:

Po zakończeniu Modułu I uczestnicy będą znać wymagania norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie. Uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę, która umożliwi im przystąpienie kolejnych modułów kursu przygotowujących do pełnienia roli Managera/Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji.


MODUŁ II - PODSTAWY PSYCHOLOGII

Opis:

Ten moduł nauczy uczestników szkolenia podstaw, które pozwolą im wdrażać, w przedsiębiorstwie, zdobytą wiedzę techniczną. Moduł II obejmuje również naukę takich umiejętności jak: zdolność do pracy w zespole, zdolność do rozwiązywania konfliktów, zdolność do współpracy interdyscyplinarnej oraz zaznajamia z modelami relacyjnymi, procesami dynamiki grupy i technikami motywacyjnymi.

Cel:

Uczestnicy po ukończeniu modułu II będą potrafili skutecznie osiągać cele przedsiębiorstwa  poprzez wyeliminowanie strat spowodowanych konfliktami na poziomie relacyjnym. Dowiedzą się również jak tworzyć, zarządzać i motywować zespoły projektowe.


MODUŁ III - PODSTAWY PRAWA

 • Ochrona i bezpieczeństwo danych
 • Dokumentacja systemowa: Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia bezpieczeństwa

Opis:

Moduł ten porusza zagadnienia związane z systemem utworzonym przez przepisy regulujące ochronę danych osobowych, które stanowią jeden z najistotniejszych elementów w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Cel:

Uczestnicy po ukończeniu Modułu III znają przepisy związane z bezpieczeństwem informacji i mogą samodzielnie stosować najważniejsze zasady w przedsiębiorstwie. Posiadają również podstawowe umiejętności umożliwiające im wyznaczanie odpowiednich osób, które będą pełnić funkcję konsultantów prawnych.


Czas trwania szkolenia:

4 dni /32 h


Certyfikat

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymują akredytowany certyfikat ,,Managera Bezpieczeństwa Informacji".


Cena szkolenia

3 199,00 zł + 23% VAT


Cena szkolenia zawiera

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia
 • Wydanie certyfikatu

 

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

Formularz zgłoszeniowyQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria