QualityAustria

KOROMO, czyli jak zdobywać praktykę poprzez zabawę

KOROMO, czyli jak zdobywać praktykę poprzez zabawę

KOROMO, czyli jak zdobywać praktykę poprzez zabawę

Nie od dziś wiadomo, że najłatwiej uczymy się poprzez zabawę m.in. grając w różnego typu gry. W ostatnim czasie do łask powracają gry planszowe, dzięki którym możemy nie tylko miło spędzić czas ze znajomymi, ale coraz częściej poprzez odpowiednio opracowaną fabułę -zyskiwać nowe umiejętności i przyswajać wiedzę praktyczną. Niewątpliwie do tej kategorii można zaliczyć grę warsztatową o tematyce Lean Management „KOROMO – japoński warsztat”, której partnerem została firma Quality Austria – Polska.

 

 

„Koromo – japoński warsztat” – trochę więcej o grze

Koromo to gra warsztatowa, która wykorzystywana jest podczas szkoleń zarówno szeregowych pracowników jak i tych zajmujących wyższe stanowiska w firmie, niezależnie od stopnia posiadanego doświadczenia z zakresu ciągłego doskonalenia. Tego rodzaju szkolenie skierowane jest zarówno do firm produkcyjnych i usługowych.

 

Tytuł gry pochodzi od pierwotnej nazwy japońskiego miasta Koromo, gdzie znajduje się główna siedziba koncernu Toyota. Właśnie od tego japońskiego producenta został zapoczątkowany System Produkcyjny Toyoty (Toyota Production System, TPS), znany na całym świecie jako LEAN.


Rozgrywka

Ogólne zasady gry symulacyjnej są bardzo proste. Zadaniem uczestników jest prowadzenie warsztatu samochodowego i naprawianie uszkodzonych pojazdów, które do niego trafiają. W trakcie trwania rozgrywki pojawiają się różnego typu wyzwania oraz problemy, z którymi gracze muszą się uporać wykorzystując do tego podejście i myślenie Lean. 

Do najważniejszych zagadnień pojawiających się w grze należą:

 • Zasady Just in time i Jidoka
 • - Metoda zarządzania wizualnego i standaryzacja
 • - Ciągłe doskonalenie Kaizen

 

Dzięki zdobytej wiedzy gracze są w wstanie stawić czoła napotkanym przeszkodom i poradzić sobie z rozwiązaniem pojawiających się problemów. Wiedza z zakresu Lean przekazywana jest uczestnikom na dwa sposoby:

 1. 1. bezpośrednio przez trenerów w formie slajdów oraz dyskusji z grupą,
 2. 2. poprzez ciekawe cytaty (podawane w postaci quizu) z twórców Toyota Production System.

 

 

 

Dzięki jasnym i prostym zasadom gry „Koromo – japoński warsztat”, uczestnicy mogą w pełni skoncentrować się na tematyce szkolenia i dostarczanej im wiedzy, a nie na zrozumieniu samych reguł. Takie rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie sprawnej rozgrywki.

 

Miejscem gry prawdziwa fabryka?

Ogromną zaletą organizowanych warsztatów z „udziałem” gry Koromo jest fakt, że zajęcia są połączone z warsztatami na terenie hali produkcyjnej Klienta. Pracownicy nie tylko analizują własną linię produkcyjną, ale również wcielają się w role auditorów. Zaopatrzeni w formularze auditowe przechodzą przez produkcję (tzw. GEMBA, czyli miejsce wykonywania rzeczywistej pracy), by zidentyfikować następujące typy strat:

 • a) MURI – przeciążenie ludzi i maszyn, nieergonomiczna praca,
 • b) MURA – działania nieregularne, czyli brak standaryzacji,
 • c) MUDA – marnotrawstwo/straty, czyli wszystko to co nie przynosi wartości dodanej.

 

Oprócz tego, pracownicy mają okazję sprawdzić swój poziom świadomości w kwestii ciągłego doskonalenia (tzw. kaizen) oraz standaryzacji. Uzyskane wyniki z poszukiwań strat na hali produkcyjnej, są omawiane w grupie, by ostatecznie móc wyciągnąć wnioski z tego jak funkcjonuje zakład. W ten sposób realizowane warsztaty są korzystne dla obu stron:

 • - pracowników uczestniczących w szkoleniu – ponieważ uczą się poprzez praktykę, poznając tajniki         
    auditowania oraz mogą w realny sposób doświadczyć jak taki audit przebiega,
 • - Klienta – gdyż uzyskane wyniki z efektów śledztwa pracowników mogą stać się wartościowe m.in. dla         
    poprawy efektywności funkcjonowania całej linii  produkcyjnej.

 

 

Słów kilka o twórcach Koromo

Autorami całego szkolenia jak i gry „Koromo - japoński warsztat” są osoby zawodowo zajmujące się tematyką Lean Management, które mają ponad 10 – letnie doświadczenie w tym zakresie. To trzech panów: Krzysztof, Jakub i Tomasz, którzy w trakcie swojej kariery zawodowej pracowali oraz realizowali projekty w firmach usługowych oraz przemysłowych z wielu branż znajdujących się na terenie Polski jak i za granicą. Twórcy gry prowadzą również portal internetowy  LeanCenter.pl, poprzez który rozpowszechniają kulturę Lean w całej Polsce.

Sama gra jest autorskim rozwiązaniem i powstała w 2015 roku. Natomiast dzięki przeprowadzeniu licznych rozgrywek, stale jest udoskonalana.

 

 

Informacje o warsztacie z grą

Szkolenia z wykorzystaniem gry „Koromo – japoński warsztat” mogą być realizowane w następujących formach:

 1. 1. szkolenia otwarte - odbywają się w wybranych firmach na terenie całej Polski,
 2. 2. szkolenia zamknięte - skierowane dla konkretnych grup w firmach; zwykle realizowane na zamówienie,
 3. 3. nabycia gry na własność – zakupienie gry jest możliwe łącznie z odpowiednią licencją, która pozwala na        użytkowanie gry wewnątrz firmy. Opcja ta obejmuje również odpowiednie materiały szkoleniowe oraz              przeszkolenie trenera.

 

 

Dlaczego Quality Austria – Polska i Koromo?

Dbamy o to, by organizowane przez nas szkolenia były realizowane w atrakcyjnej formie. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania, które w łatwy i przyjemny sposób pozwolą na przyswojenie praktycznej wiedzy. Gra „Koromo – japoński warsztat”  sprawia, że uczestnicy szkoleń poprzez zabawę uczą się zasad i metod z zakresu Lean Management. Dzięki takiej formie uczestnicy w naturalny sposób przyswajają (często nie zdając sobie z tego sprawy) znacznie więcej informacji aniżeli poprzez tradycyjną naukę.

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Napisz lub zadzwoń: 

Michał Smagała
Dyrektor ds. Szkoleń, Marketingu i Public Relations
mail: michal.smagala@qualityaustria.com.pl
tel.: 533 449 347 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria